Mezinárodní den mateřského jazyka 2019

Rok se s rokem sešel a Mezinárodní den mateřského jazyka opět nadešel  …

            Den 21. února je připomínkou toho, že na světě existuje kolem 6 - 7 tisíc jazyků, z nichž polovina je ohrožena zánikem. Při této příležitosti jsme si připomněli tento významný „svátek“ řadou zajímavých aktivit, jejichž cílem bylo poukázat na bohatství jazyka, jeho podoby a proměny. Musíme mít neustále na paměti, že každý jazyk je jedním ze znaků svébytnosti a hrdosti každého národa, a proto bychom měli vynaložit veškeré úsilí, abychom ho zbytečně „nehyzdili.“

Aktivity byly zcela záměrně předkládány ve formě her, které zábavnou formou umožnily žákům si osvojit základní pravopisné jevy a bližší nazírání na rozmanitost a výjimečnost našeho mateřského jazyka.        

Už dost bylo slov,  pojďte si s námi zahrát! 

Najděte ve větách ukryté ryby:

Mám rád bohaté snídaně, dávám si chléb s máslem i sladké koláče, k pití mošt i kakao.

Myslel si, že když ho vezme na výlet, udělá si oko u naší maminky.

Moc se nejež, díky tobě jsme ty závody prohráli.

Petr a Jitka projeli o prázdninách na kole celou republiku.

Vyberte bezchybně napsanou větu:

  1. Vlcy v noci vyli a víly vily věnce.

  2. Vlci v noci vyli a víly vily věnce.

  3. Vlci v noci vyli a víly vyly věnce.

  4. Vlci v noci vili a víly vily věnce.