Beseda k volbě povolání 2018

     Volbě povolání věnujeme na naší škole každý rok poměrně velkou pozornost. V rámci občanské výchovy s žáky individuálně probíráme možnosti, kam by dále mohly směřovat jejich kroky vzhledem k dovednostem, schopnostem a zájmům každého z nich. I proto jsme velmi rádi, že za našimi žáky i v letošním roce přijela Mgr. Petra Psotová z poradenského střediska pro volbu povolání. 

     Beseda s pracovnicí Městského úřadu Tábor se konala dne 12. prosince 2018. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. třídy. Chlapci a děvčata, kteří letos stojí spolu se svými rodiči před zásadní otázkou volby dalšího profesního zaměření, výběru příštího oboru vzdělávání na středních školách a odborných učilištích, se dozvěděli mnoho důležitých informací, především o možnostech uplatnění na trhu práce.

      V závěru besedy nás paní Mgr. Psotová informovala o termínech přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/2019. Věřím, že beseda pomohla v rozhodování všem žákům, i těm, kteří zatím s volbou střední školy váhají.