Beseda se strážníkem Městské policie Tábor

V pondělí dne 19. března 2018 jsme měli tu čest v naší škole přivítat člena preventivního týmu Městské policie Tábor. Beseda byla především zaměřena na dopravní problematiku a protiprávní jednání mládeže. 

     Žáci se dozvěděli o základních právních normách i náležitostech k výkonu práce městského strážníka. Náš host je seznámil s úkoly Městské policie, preventivními aktivitami MP, přidal několik údajů z činnosti MP za rok 2011 – 2013 a 2017. Upozorňoval na možné důsledky rizikového chování a ukázal možnosti jejich nápravy.

      Žákům se přednáška velmi líbila, neboť policista hovořil především o dopravních přestupcích, které se na našich silnicích objevují velmi často. Upozornil žáky, za co jsou sami zodpovědní a jaký postih by jim hrozil za protiprávní jednání.

      Na konci besedy žáci mohli položit otázky, které je z oblasti dané problematiky zajímaly. Z této besedy si odnesli mnoho důležitých rad a informací, které přispěly k ucelenějšímu poznání v prevenci rizikového chování.   

      Tímto bychom chtěli poděkovat panu Johančíkovi za laskavý přístup a už teď se těšíme na jeho další návštěvu v příštím roce.