Volba povolání - prosinec 2017

     Beseda k volbě povolání se konala dne 14. prosince 2017. Zúčastnili se jí především žáci 9. třídy. Volbě povolání věnujeme v současné době poměrně velkou pozornost. V rámci občanské výchovy s žáky individuálně probíráme možnosti, kam by dále mohly směřovat jejich kroky vzhledem k jejich dovednostem, schopnostem a zájmům. Při výběru studijních oborů pracujeme především s informačními brožurami. I proto jsme velice potěšeni, že za našimi žáky přijela Mgr. Petra Psotová z poradenského střediska pro volbu povolání.

     Žáci si s paní Mgr. Psotovou zopakovali mnoho důležitých informací o jednotlivých učebních oborech. Měli možnost zhlédnout na stránkách „infoabsolvent“ krátké informativní videofilmy, které dokumentují pracovní činnosti jednotlivých profesí. Beseda byla zajímavá a pro žáky velmi prospěšná.

     Děkujeme paní Mgr. Psotové za laskavý přístup a cenné rady.

V přiloženém internetovém odkazu naleznete informace o středních školách: www.infoabsolvent.cz