Přednáška na téma pojišťovnictví

     Ve čtvrtek 22. června 2017 jsme přivítali opět po roce paní Miroslavu Ryslovou, Dis., která vedla besedu na téma pojišťovnictví.
Miroslava Ryslová, Dis. pracuje jako obchodní zástupkyně v České pojišťovně a. s.

     Na úvod paní přednášející objasnila postavení klienta jako spotřebitele a roli pojišťovny jako podnikatelského subjektu. Zabývali jsme se pojištěním osob a majetku. Žáci se dozvěděli hlavní důvody, které představují při uzavírání pojistné smlouvy důležitou roli. Dále si zopakovali práva a povinnosti každého pojištěného klienta při uplatňování nároku při pracovní neschopnosti, např. při hospitalizaci v nemocnici apod. Žáci se také dozvěděli, kdo se může stát pojišťovacím zprostředkovatelem a v čem tato práce spočívá. Paní Ryslová pohovořila o druzích pojištění a vysvětlila, kdy a pro koho jsou jednotlivá pojištění vhodná a jak se chovat při vzniku pojistné události. Na závěr besedy žáci pokládali dotazy k tématu.

Děkujeme paní Miroslavě Ryslové, Dis., za odborný výklad a cenné rady.