Probouzíme v dětech zájem o četbu

     Motivovat děti ke čtení je velmi důležité, neboť v dnešní uspěchané době většina mladých lidí dává přednost televizi, mobilnímu telefonu či tabletu. Mnoho rodičů s dětmi tráví volný čas u zmiňovaných médií, která přinášejí možná rizika negativního dopadu na jedince (vulgarismy, alkohol, násilí apod.)

     Je nezbytné u dětí podporovat zájem o četbu již od útlého věku, kdy rodiče prostřednictvím pohádek v dětech rozvíjejí fantazii. Tyto příběhy a jejich pojetí dobra a zla jim napomáhají se orientovat ve světě, který je obklopuje. Dítě si postupem času tak snáze vybuduje pozitivní vztah ke knihám, který jim umožňuje rozšiřovat slovní zásobu a osvojovat si základy spisovné češtiny. Dětské knihy pomyslně otevírají cestu k dalším knihám, se kterými se setkají v pozdějším věku. Bohužel v současné době jen málo rodičů svým malým dětem čte, proto toto snažení je nezbytné kompenzovat ve škole ve zvýšené míře.

      V týdnu od 13. - 17. března jsme usilovali o intenzivnější seznámení se s literaturou a jejími žánry zábavnou formou. Žáci měli možnost se hlouběji seznámit s naší literaturou, kdy si každý žák měl možnost vybrat jeden titul, který ho zaujal. Výběr knihy se často odvíjel od zájmů čtenáře. Po přečtení knihy následovalo zpracování portfolia v podobě čtenářského deníku.

      Celý týden žáci pilně pracovali, zúčastňovali se různých aktivit (výroba obalu, záložky do knihy, čtenářského průkazu, hádanek apod.) Všechny činnosti byly zaměřené na literaturu a porozumění čtenému textu. Motivovat děti ke čtení je někdy obtížné, přesto pevně věříme, že společnými silami toho docílíme.

     Výstava všech výrobků se uskuteční v učebně č. 13 dne 24. března 2017. Nejlepší práce budou odměněny sladkostmi.