Mezinárodní den mateřského jazyka 2017

Nejproblematičtějších záležitostí českého jazyka je bezesporu pravopis. Určitě se i Vám už někdy do textu vloudil šotek, který "pozměnil" velká písmena v názvu měst za malá nebo "přehodil" měkké i za tvrdé a naopak. Každý z nás má s tímto ničemou své zkušenosti a naše děti nejsou žádnou výjimkou, proto si i naše škola připomíná Mezinárodní den mateřského jazyka. Letos toto výročí připadlo na 21. února 2017.  

Pro žáky naší základní školy bylo připraveno několik aktivit, např.: hra se slovy, pomocí neverbální komunikace sdělovat své pocity, přání apod., hádanky, osmisměrka, vyhledávání ve Slovníku spisovné češtiny, porovnávání mateřského jazyka s jazyky příbuznými a mnoho dalších. Aktivity byly zcela záměrně předkládány ve formě her, které zábavnou formou umožnily žákům bližší nazírání na výjimečnost českého jazyka.

Pevně věřím, že nám tento výjimečný den přinesl obohacení a napomohl nám obveselit nejen žáky, ale i učitele při řešení úkolů.

Zkuste hádat s námi:

Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá.
Roste shora dolů k zemi, nehýbá se a je němý.
Sotva slunce zazáří, už má slzy na tváři. Co je to?