Volba povolání 2016

 

     Beseda k volbě povolání se konala dne 29. listopadu 2016. Byla uspořádána pro žáky druhého stupně, kteří v současné době stojí před důležitým rozhodnutím a zvažují kam na střední školu. Naše pozvání jako každoročně přijala Mgr. Petra Psotová z poradenského střediska pro volbu povolání.

     Žáci měli možnost dozvědět se mnoho důležitých informací o jednotlivých učebních oborech. Zhlédli krátké informativní videoukázky, které dokumentují pracovní činnosti jednotlivých profesí. Našim žákům přejeme hodně štěstí při volbě povolání s nadějí, že budoucí profese, kterou si zvolí, je bude celý život naplňovat a bavit. Beseda byla zajímavá a žákům velmi prospěšná. Na závěr přikládám slohové práce, kterými se žáci pokusili zhodnotit možná pozitiva a úskalí (zvážit pro a proti) některých povolání.

     Za celý pedagogický sbor bych chtěla tímto poděkovat paní Mgr. Psotové za laskavý a vřelý přístup.