Světový den zdraví

7. dubna si jako každý rok připomínáme důležitost zdraví jako nejvyšší hodnoty lidského života. V tento den jsme uspořádali pro naše žáky tematický den věnovaný zdravému životnímu stylu a civilizačním nemocím. Povinností každého z nás by mělo být podporování individuální zodpovědnosti za své zdraví, neboť zdravý člověk má větší šanci uskutečňovat to, po čem v životě touží a co si nejvíce přeje. Být zdravý je předpokladem ke štěstí a k úspěchu. Vztah ke zdraví si člověk utváří během celého života. Zodpovědný postoj je nejúčinnějším způsobem jak lze předcházet rizikům a podporovat zdravý životní styl.

Tematický den probíhal v jednotlivých třídách, kde žáci měli připravenou prezentaci, pracovní listy a dokumentární filmy, což jim umožnilo vhled do konkrétní problematiky a hlubší porozumění dané oblasti. Pro naše žáky jsme vyhlásili výtvarnou a literární soutěž. Děti měly za úkol nakreslit, jak si představují zdravý talíř a co vše by měl správně obsahovat. Poté namalovaly zdravého a nemocného člověka, jak by podle nich měli vypadat, a porovnávaly rozdíly mezi nimi. Dále žáci vytvořili potravinovou pyramidu, plakát na podporu zdravého životního stylu a pohybových aktivit. Navrhli vlastní etiketu na zdravé výrobky, čímž by zvýšili jeho prodej a porazili konkurenci. Sestavili týdenní jídelníček, který obsahoval konkrétní množství surovin a postup nezbytný při jeho zhotovení. Na závěr se žáci pokusili zamyslet nad výrokem: „Zdraví máme pouze jedno“. Úkoly byly rozdělené podle schopností dětí na dva okruhy. Nejmenší děti se zabývaly zdravou výživou a starší děti civilizačními nemocemi. Nejlepší výtvory budou ohodnocené drobnými maličkostmi.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelům a pedagogickým asistentům za jejich účast a podporu žákům při realizaci jednotlivých výstupů.