Jarní dílničky 2016

 

          Na konci dubna uspořádala třída základní školy speciální tradiční jarní dílničky. Pozvali jsme žáky z ostatních tříd, kteří si za naší spolupráce mohli vyrobit jarní věneček, kočičku a veselé autíčko. Nově nás navštívili i žáci z vyšších ročníků, kteří sice nevyráběli, ale měli možnost pozorovat organizaci a spolupráci ostatních dětí.  Jednotlivé třídy se vzájemně obdarovaly drobnými i vlastnoručně vyrobenými sladkostmi.  Atmosféra během akce byla příjemná a přátelská.

                                                                                                                                   Třída ZŠS-D