Projektové dny „ Zima v přírodě“ v základní škole speciální

Ve dnech 10. a 11. února jsme se snažili během dvou dnů souhrnně seznámit naše žáky se změnami v přírodě během zimních měsíců a péčí o volně žijící zvířata. Vyrobili jsme krmítka pro ptáčky, která pravidelně chodíme doplňovat semínky. Na interaktivní tabuli jsme si promítali, jak se myslivci starají v zimě o lesní zvěř a učili jsme se jednotlivá zvířátka pojmenovat. Potom jsme v hodinách pracovní a výtvarné výchovy vytvořili obraz, který zachycuje hlavní poznatky, které jsme získali.