Poděkování všem našim spolupracovníkům a partnerům 2016

Blíží se konec kalendářního roku a my všichni bychom chtěli poděkovat našim spolupracovníkům, sponzorům a přátelům. Je to skupina lidí, kteří před námi nezavírají dveře, kteří se s námi setkávají  a vždy se nám snaží pomoci.  S nadcházejícím adventním časem a novým rokem bych všem chtěla popřát hodně klidu, pohody a lásky. A za nás za všechny malé přání, abyste nám i v dalších letech zachovali přízeň.

Děkujeme zejména firmě GEEN General Energy a.s. za zakoupení dvou notebooků.