Listopad 2018 - plán měsíce

- pedagogická rada č.3 – 20.11.2018

- metodická sdružení jednotlivých typů škol

- revize tělocvičného nářadí

- kontrola bezpečnosti ve třídách

- inventarizace majetku

- EVVO – ZOO ve škole – výukový program ZOO Hluboká

- Beseda k volbě povolání – Mgr. P. Psotová – ÚP Tábor

- 17. listopad – Mezinárodní den studentů – státní svátek

- Borec školy