Říjen 2018 - plán měsíce

- kontrola pedagogické dokumentace

- kontrola dodržování bezpečnostních předpisů ve třídách

- 2. říjen - Světový den nenásilí

- 10. říjen – Světový den duševního zdraví

- 16. říjen - Světový den výživy

- Branný den s AČR - beseda s profesionálním vojákem

- Borec školy

- Podzimní prázdniny – 29. a 30.10. 2018

- EVVO – 20.10. – Den stromů – Strom svobody ke 100.výročí zal. republiky

- 22.10. – 26.10. 2018 Týden ČS státnosti