Září 2018 - plán měsíce

- pedagogická rada č. 2 – 18.9.2018

- slavnostní zahájení nového školního roku – 3.9.2018

- metodická sdružení – plány na školní rok 2018/2019

- kontrola pedagogické dokumentace - TK a TV – 27. 9.2018

- EVVO – Návštěvní dny u našich zvířecích kamarádů uč. č.14

- 21. září - Mezinárodní den míru

- 26. září - Evropský den jazyků

- Borec školy

- 14.září – Ukliďme Česko – podzimní úklidový den

- 14.září – Nové TK a TV k popisu