Červen 2018 - plán měsíce

- pedagogická rada č.6 – 5.6.2018

- metodická sdružení jednotlivých typů škol

- Den dětí – oslava

- branné dopoledne

- finále Borec školy

- Olympijský běh

- EVVO – tematický den – Vítání léta

- kompletace ŠVP

- zajištění prázdninového provozu školy

- 5. červen - Světový den životního prostředí

- vyhodnocení 10.r. Borce školy + vyhlášení Borce školy za školní rok

- Sportovní hry – 1. ročník (se ZŠ Opařany)