Poděkování za sběr víček

ZŠ Matice školské v Českých Budějovicích pro nás několik let sbírala víčka. Chtěli bychom všem sběračům a paní učitelce Petře Holubové poděkovat za píli a trpělivost, kdy se nám nedařilo víčka odvézt, někdo odřekl…..ap. Nikdy se nestalo, že by nekomunikovali nebo řekli, že nepomohou. A to se dneska už příliš často nevidí!

Spolupráce byla pro nás příjemná a přínosná.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za Váš čas i zájem o naši školu.

Další poděkování patří panu řediteli KD Bechyně, Mgr. Štěpánu Ondřichovi ,za pravidelné dovážení již zmíněných víček.

Přejeme všem hezké a bezstarostné prázdniny a načerpání sil do nového školního roku.