10.10.2014

  10.10.2014, jako již tradičně ve Světový den duševního zdraví, se v naší škole konal Den otevřených dveří. Škola je návštěvníkům po dohodě přístupná kdykoli, ale 10.10. je vždy vyšňořena a zpřístupněna široké veřejnosti. Už předem se ohlásila návštěva  ze ZŠ Kaplická v Č. Krumlově a ze ZŠ při DPN v Lounech; přišli i žáci ze ZŠ Opařany, rodiče, starostka Opařan, místostarostka Tábora, vedoucí knihovny v Bechyni,  bývalí zaměstnanci ZŠ, zaměstnanci DPN, důchodci ze Stádlce a další zájemci o naši školu.

   U vchodu návštěvníky uvítaly děti, které ve stručnosti nastínily, jak prohlídka bude probíhat. Po úvodu se hostů ujala osoba nejpovolanější – paní ředitelka Mgr. Drátovská, která hosty prováděla. Pokud paní ředitelka byla zaneprázdněna, ujal se příchozích někdo jiný z personálu.

Prohlídky postupovaly trasou od suterénu, kde se nachází místnost pro nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí s PAS, výstavka dětských prací, třída EVVO, a kde byla možnost navštívit i zahradu.

U samotného vchodu do školy byla upravena místnost pro návštěvy a počítáme s tím, že tato místnost bude využívána k individuální pedagogicko-diagnostické práci. Pokračovalo se do prvního patra, kde probíhala výuka s prezentací DUM. Putování školou skončilo v  muzikoateliéru. Zde probíhal v několika provedeních muzikoterapeutický program. Návštěvníci mohli navštívit promo akci  lékárny  U Anděla strážce. Unavení návštěvníci měli možnost ochutnat občerstvení,  které připravili studenti  SOŠ a  SOU z Milevska

  Ale ani po občerstvení nebyla procházka všemi prostorami, které patří ke škole, ukončena. Čekala ještě „školička“, kde se mohli zájemci seznámit s prací v autistické třídě, prací učitelek a dětí rehabilitačních tříd. A ani tohle nebyl konec prohlídky. Naše škola má také cvičný byt, kde se žáci učí běžným domácím  pracím, relaxují nebo  si v odpoledních hodinách upevňují poznatky získané ve škole.

  Den otevřených dveří  je za námi, a myslím si, že otevřel k nahlédnutí naši práci, možná i některá srdce...možná něco osvětlil, objasnil, donutil k zamyšlení...a to je správné.

Borec školy - září 2014

     První měsíc nového školního roku utekl jako voda. Vám snad ne? Mně ano! Za pár týdnů máme podzimní prázdniny, za tři měsíce už bude po Vánocích, pak pololetní prázdniny…. Raději trochu přibrzdím. Proč dnes začínám tak zeširoka? Protože jsem si uvědomil, že Borec školy má před sebou už osmý ročník. Letí to…  Já vím, oproti 118. ročníku  Běchovic ( mistrovský závod v silničním běhu) se naše školní soutěž nachází ještě v plenkách. Ale co to je rozdíl stodeseti let, že?

     V září jsme tak jako tradičně soutěžili pouze v jedné disciplíně. Pro letošek to byl hod medicinbalem obouruč. Za povšimnutí stojí výkon Vendulky H., která to na I. stupni „nandala“ všem chlapcům. Jen tak dál, Vendulko!

Představuji Vám Borce školy za měsíc září:

 

Hod medicinbalem      

                  

chlapci I. stupeň ZŠ a ZŠP                      dívky I. stupeň ZŠ a ZŠP 

1. Diego S.            365 cm                        1. Vendula H.               400 cm

2. Vladislav M.        320 cm                       2. Aneta B.                   350 cm

3. Ondřej K.             285 cm                      3. Kristýna V.               290 cm

ZŠS                                                            chlapci II. stupeň ZŠ a ZŠP     

1. Erik B.              590 cm                       1. Pavel M.                               695 cm

2. Vojta Ch.          500 cm                       2. Robert P.                              680 cm

3. Nikola S.           460 cm                       3. Marian Č.                             590 cm     

Všem novým Borcům srdečně blahopřeji!

Na měsíc říjen jsou vyhlášeny tyto disciplíny:

1. Trojskok z místa

2. Překážková dráha ( ve stylu Velké pardubické), plánek tratě a koně dodám osobně

Reportáž z branného dne

Do začátku prázdnin zbývají už jen hodiny. Komu by se ještě chtělo učit? Naštěstí dnes (24.6.) máme  branný den. Počasí znovu jako na objednávku. Po příchodu dětí do školy probíhá jejich rozdělování do skupin. Část dětí zůstává z různých důvodů v areálu DPN, ale to neznamená, že by byly o něco ochuzeny. Během dopoledne si vyzkouší hod granátem na cíl, navštíví stanoviště ZZS, kde si mohou nechat natočit EKG a změřit tlak, tenisovými míčky budou sestřelovat na fotbalové brance zavěšené plechovky, shlédnou instruktážní DVD, proběhnou překážkovou dráhu a s buzolou v ruce se vydají po trati orientačního okruhu. Někdo ještě stihne opéci buřty na školní zahradě.

Další skupiny včetně ZŠS se vydaly do terénu. Můj obdiv patří těm kolegyním, které s sebou vzaly i děti na vozících.

Moje skupina (říkejme ji pro přehlednost skupina A) v počtu třinácti dětí a čtyř pedagogů zahajuje  činnost poučením o bezpečnosti během pohybu po komunikacích a na závěr přidává „bojový pokřik“. První zastávka je u pekárny. Obzvláště vypečené housky budou pro všechny dobrou svačinou. Během cesty k lesu prověřujeme znalosti dětí z poznávání rostlin. Kolegyně Šárka vyhrožuje, že vrátí diplom. Marně ji utěšujeme…

Na první zastávce (u mraveniště) se zabýváme topografií. Teď už najde sever úplně každý.  Po několika stech metrech se děti vrhají do lesa a přinášejí dřevo na oheň. Michal iniciativně láme silné větve. Je radost mít takového siláka ve skupině! Rozdělat oheň křesáním „křemenáčů“ ( řekl Kristián) se nedaří. Ještě že máme vojenské křesadlo!

Mauro vyžaduje zdravovědu. Paní učitelka Šárka klesá do trávy, uštknutá pomyslnou zmijí. Teď se ukažte chlapci! Kromě ošetření a fingovaného telefonátu na ZZS chlapci vytváří sedačku a přenášejí dalšího „zraněného“. Ufff, je to ale dřina….

Přicházíme na místo zvané Ozvěna. Voláme k lesu a dozvídáme se, že Kašpárek má párek a Rakousku je ouzko. Se svou troškou do mlýna přichází Kamil a přezkušuje spolužáky z lesních zvířat. Využívám chvilky klidu a připravuji malou ukázku potřeb a vybavení pro přežití v přírodě. Lukáš mizí v nízkém porostu a maskován odstřelovačskou síťkou nedává nikomu moc šancí, aby byl zpozorován. Na závěr si téměř každý pomaloval obličej vojenskými maskovacími barvami. 

V plánu jsme ještě měli stavbu přístřešku, ale nemilosrdný čas nám zavelel k odchodu. S několika přestávkami šťastně dorážíme před naší školu, kde náš malý výlet pro dnešek končí.  To byl ale krásný den!

 

Borec školy 2013/2014

Již 7. ročník celoškolní soutěž Borec školy se letos konal poprvé bez 8. a 9. třídy, u kterých byla hodina TV nahrazena  další hodinou cizího jazyka. 

Během celého školního roku se soutěžilo v 16ti disciplínách, 12 jich proběhlo v tělocvičně, 4 na hřišti. Aktivně se v letošním roce zapojili do soutěže žáci ZŠS, která si samozřejmě některé disciplíny upravila podle možností a schopností žáků. 

Celkově se soutěže zúčastnilo 156 žáků a žákyň.  Finále se konalo 18. června a zúčastnilo se ho 22 závodníků. V kategorii děvčat se vítězkou stala Tereza P. ze 7. třídy ZŠ, v kategorii chlapců se stal vítězem Marian Č. ze stejné třídy, který se zároveň stal celkovým vítězem celé soutěže.

 

Borec školy 2014 - vyhlášení výsledků 7.ročníku

Už se stalo tradicí, že v posledních dvou týdnech školního roku se pořádá  finále naší školní sportovní soutěže. Nejinak tomu bylo i letošního roku. Tím finálovým dnem byla tentokrát středa 18.června.

Krásné počasí bylo už od rána předzvěstí vydařeného dne a také dobrých sportovních výkonů. Do závěrečných bojů bylo nominováno 21 sportovců a sportovkyň od druhé do sedmé třídy.   

Soutěžilo se v šesti disciplínách  :

* běh na 400m  

* hod granátem    

* švihadlo      

* běh na 50 m  

* hod medicimbalem 

* trojskok z místa  

Nemohl jsem si vynachválit chování všech sportovců, které bylo opravdu vzorné a dokonce i chroničtí zlobilové zapomněli na čerty ve svém těle a tak se  všechny boje na hřišti odehrávaly v duchu fair play a to je někdy více než vítězství…

Osobně jsem byl také mile překvapen výbornými výkony žáků ze ZSŠ a jejich sportovním zápalem, který na hřišti předváděli. Prostě, povedené finále!

A nyní vám  již představuji Borce školy pro rok 2014:

Kategorie děvčat:

1. Tereza P.       62 bodů

2. Dominika M    60 bodů

3. Nikola G.        56 bodů

4. Žaneta Š.       54 bodů

5. Vendula P.     51 bodů

Kategorie chlapců:

1. Marian Č.    63 bodů

2. Marcel P.    61 bodů

3. Dominik P.  57 bodů

4. Petr T.        56 bodů

5. Vojta Z.       52 bodů

Celkovým vítězem se stal Marian Č.  Ten bude navždy zapsán na sportovní tabuli školy.

O dva dny později, v pátek 20.6. v tělocvičně školy proběhlo slavnostní vyhlášení a předání cen úspěšným sportovcům.  Každý z finalistů obdržel tašku s dárky a první tři v každé kategorii dostali medaili, vítězové kategorie pak krásné poháry, které jim budou trvalou připomínkou jejich sportovního úspěchu. Marian Č., který se stal celkovým vítězem byl odměněn, (určitě) výborným ovocným dortem, který pro vítěze upekla zástupkyně ředitelky školy ,paní Mgr. Hana Němcová.

7.ročník je za námi. Jaký bude asi ten další? Doufám, že minimálně stejně tak úspěšný jako ten letošní….

Přeji všem krásné prázdniny, potkáme se tady znovu v září.

 

 

Sběr hliníku 2014

       Stejně jako v předchozích letech se i tento školní rok naše škola zúčastnila sběru hliníku v rámci soutěže Těžíme hliník z našich domácností, kterou pořádá Ekocentrum Říčany a Ochrana fauny ČR. V letošním roce bylo celkem do sběrny odevzdáno téměř 9 tun hliníku, který by jinak skončil bez užitku na skládce. Naše škola také přispěla svými nasbíranými 123 kg a skončila v soutěži na 15. místě. Nezískali jsme z této akce moc peněz, ale snažili jsme se myslet ekologicky a o něco málo ulehčit životnímu prostředí. Plánujeme si z toho nakoupit mulčovací kůru na naší školní zahradu. Děkujeme všem zaměstnancům, žákům, sponzorům a kamarádům školy, kteří se sběru hliníku zúčastnili.

                                                                                                       Mgr. Ludmila Mašková

                                    

Borec školy 2014 - vyhlášení velkého finále

A je to tady! Na středu 18. června vyhlašuji finále 7. ročníku školní soutěže Borec školy. Protože je na toto datum objednáno krásné a teplé počasí, nic nám nebrání, abychom strávili společně s vybranými sportovci příjemný den na našem hřišti. Soutěž začíná v 9,00 a končí ve 13 hodin.

Představuji vám soutěžní disciplíny :                                                            

−        běh na 50 metrů

−        hod granátem

−        skákání přes švihadlo                                              

−        hod medicinbalem

−        trojskok z místa

−        běh na 400 metrů

Vítězové v kategorii děvčat a chlapců obdrží jako tradičně krásný pohár, medaili a stejně jako všichni ostatní soutěžící tašku plnou dárků. Absolutní vítěz se ověnčí titulem Borec školy pro rok 2014 a získá dort.

Myslím, že je o co závodit a už se těším až se s vámi moji milí borci setkám na sportovištích !  Sportu zdar a našemu finále obzvlášť !

Borec školy - duben 2014

     Tak takhle opožděný Borec tu ještě nebyl. Vždy je něco poprvé. A já udělám vše pro to, aby se to neopakovalo. Vzhledem k tomu, že květen se pomalu blíží ke svému konci, dnes jenom telegraficky.

     Příští měsíc nás čeká velké finále naší školní soutěže. Přemýšlím, jestli ponechám loňské disciplíny nebo zda zvolím nějaké nové. Každopádně počítám s hezkým počasím a tak se finále odehraje na hřišti. Už se moc těším. Ha, ještě musím sehnat poháry pro vítěze a vymyslet termín. Nechte to na mě, zvládnu to. Dnes se vrátilo po krátké době sluníčko. Hned je svět veselejší….

P.S.  V neděli jedu do Nového Města na Moravě na závod světového poháru horských kol !

Představuji Vám Borce školy za měsíc duben:

 

Běh na 50 m                                     

chlapci II. stupeň ZŠ a ZŠP                      dívky II. stupeň ZŠ a ZŠP 

1. Marcel P.             8,28 vt.                         1. Dana N.                    18,43 vt

2. Matěj S.              8,44 vt.                         2. neobsazeno

3. Lukáš M.             9,57 vt.                         3. neobsazeno

ZŠS

1. Nikola S.

2. Matěj S.

3. Eduard M.        Časy nebyly dodány, ale nevadí, nejsou to hlavní !

Přeskoky švédské bedny

 chlapci  I. stupeň ZŠ a ZŠP                            

1. Kristián O.       16 vt.                   

2. Erik V.             18 vt.                            

3. Pavel B.           21 vt.         

                                     

chlapci II. stupeň ZŠ a ZŠP                      dívky I. stupeň ZŠ a ZŠP 

1. Pavel B.            10,52 vt.                          1. Renata S.             18,32 vt.

2. Michal Č.           14,51 vt.                          2. neobsazeno

3. Tomáš K.           22,62 vt.                          3. neobsazeno

 Všem novým Borcům srdečně blahopřeji!

Na měsíc květen je vyhlášena tato disciplíny:

1. Pro třídy které nesplnily zůstává běh na 50 metrů

Kravská pouť

                Každé dítě asi má představu o pouti plné kolotočů a střelnic, ale o „ KRAVSKÉ POUTI“?  Naši žáci I. stupně ZŠ a ZŠP se takové akce „VÝSTAVY PLEMENNÉHO SKOTU“ zúčastnili díky pozvání ZD Opařany.

                Už ráno před autobusem žáci s vybarvenými obrázky v ruce vyzvídali, co všechno asi uvidí a zažijí. Když jsme dorazili do areálu ZD první cesta, hlavně kluků, vedla samozřejmě k zemědělské technice. Tady jsme my, učitelky všechny rodu ženského, které zrovna nemáme moc velký vztah k technickým věcem, nemohly klukům podat patřičné informace. Proto jsme byly celkem rády, že se nás ujali zaměstnanci ZD a klukům odpovídali na všechny jejich všetečné otázky, které se týkaly obsluhy zemědělských strojů a sezónních prací v zemědělství. Třešničkou na dortu byla prohlídka kabiny, kterou si nenechala ujít ani děvčata. Další cesta vedla k ohradám s prasaty a telaty. Zde si žáci mohli vyzkoušet ruční dojení na maketě vemene. Procházeli jsme kolem seřadiště dojnic, které čekaly na vyhlášení „MISS KRÁVA“. Zde bylo vidět, že všichni chovatelé mají plné ruce práce s dokonalým čištěním a úpravou předváděných krav. Jejich kvality jsme později mohli ocenit přímo na výstavišti, kde byla každá z nich předvedena svým chovatelem. Žáci  vyměnili  připravené vymalované obrázky za magnetky se zemědělskou tématikou. Před zpáteční cestou jsme se  ještě občerstvili, dostali jsme párek v rohlíku a limču. S radostí jsme přijali nabídku na další podrobnější exkurzi v sídle ZD ve Stádlci, na kterou se už nyní všichni moc těšíme.

                 Děkujeme vedení ZD Opařany, že nám umožnilo se na tuto výstavu podívat. Tím pomohlo  vytvořit  dětem představu  o tom, co obnáší vykonávat určité profese v zemědělství, jaké jsou k tomu potřeba  praktické i odborné znalosti a dovednosti.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=80#sigFreeId529a25c8b5

 

Borec školy - březen 2014

    Kdyby mi dnes žák Honza nepřipomněl, úplně bych zapomněl, že je potřeba napsat další „hlášení“ o stavu Borců na naší škole. A to by bylo škoda!

    V čempak jsme to soutěžili?Nejprve duněla podlaha pod mohutnými dopady medicimbalu. Disciplína se líbila a jak si můžete přečíst v tabulce, výsledky byly opět hodnotné.

    Druhou disciplínou byl slalom s basketbalovým míčem. Podle toho, co jsem při hodinách tělocviku viděl, jste si i tuto disciplínu parádně užili! A tak to má být….

    A protože předpověď počasí na duben je velmi příznivá, jedna z dubnových disciplín se bude odehrávat venku a druhá v tělocvičně. Tak hodně zdaru, Borci!

Představuji Vám Borce školy za měsíc březen:

 

HOD MEDICIMBALEM

Chlapci a děvčata I. stupeň ZŠ a ZŠP                           

1. Dominik P.           490 cm                                

2. Romana B.           380 cm                                            

3. Anna B.               370 cm         

                                               

chlapci II. stupeň ZŠ a ZŠP                                  dívky II. stupeň ZŠ a ZŠP 

1. Martin D.             660 cm                                  1. Nikola G.              630 cm

2. Jan B.                 635 cm                                  2.Markéta H.             410 cm

3. Michal K.             580 cm                                  3.Oleksandra D.        405 cm

SLALOM S BASKETBALOVÝM MÍČEM

chlapcia děvčata I. stupeň ZŠ a ZŠP                            

1. Kristián O.            16 vt.                        

2. Erik V.                  18 vt.                                    

3. Pavel B.                21 vt.            

                                              

chlapci II. stupeň ZŠ a ZŠP                                  dívky II. stupeň ZŠ a ZŠP 

1. Jan B.                 16,72 vt.                               1. Nikola G.              21,50 vt.

2. Michal K.             16,81 vt.                               2. Martina Ch.          21,72 vt.

3. Martin D.             19,12 vt.                               3. Markéta H.           24,23 vt.

 Všem novým Borcům srdečně blahopřeji!

Na měsíc duben jsou vyhlášeny tyto disciplíny:

1. Běh na 50 metrů

2.  Překonávání švédské bedny po dobu 1 minuty