Borec školy - březen 2016

 

     Dnes začnu trochu jinak, než bývá mým zvykem.  Celý článek bude tak trochu jiný. Proč? Už delší dobu jsem přemýšlel, jak oživit naší školní soutěž a jak jí zase po čase dát alespoň trochu jiný rozměr. Není lehké stále vymýšlet nové a nové disciplíny, hledat takové, které jsou v možnostech našich žáků a zároveň se dají plnit v naší tělocvičně, či na poměrně nevyhovujícím hřišti (žádná běžecká dráha, žádná doskočiště apod.). I tak si ale myslím, že se při hodinách tělesné výchovy snažíme o co nejlepší výkony a že se nám to částečně i daří. V čem bude tedy ta změna?

     Jednoho večera, když jsem v televizi sledoval tah Sportky ,mě zaujala upoutávka na Sazka olympijský víceboj (SOV). Olympijský výbor a společnost Sazka pochopily, že televize a PC vítězí u dětí nad sportem a pohybem na zdravém vzduchu. Proto vyhlásily soutěž pro školy, která by měla přivést děti do tělocvičen a na stadiony.  A tak jsme se přihlásili i my! O co se jedná? Do poloviny května budeme všichni plnit předepsaných osm disciplín. Je to například: člunkový běh, sedy-lehy, sprint na 60m, postoj čápa atd. Každá z disciplín je zaměřená na rozvoj jiné oblasti (např. sílu, vytrvalost, rychlost, ohebnost). Ten, kdo splní všech osm disciplín dostane na závěr školního roku sportovní vysvědčení, kde zjistí, jak si stojí v rámci své třídy i v rámci všech škol, najde tam rady na co se zaměřit v dalším sportování a dokonce tam bude i jeho porovnání s takovými sportovci, jako je například Vavřinec Hradílek (kanoistika), David Svoboda (olympijský vítěz v moderním pětiboji), či Veronika Vítková (biatlon). Tito sportovci jsou ještě s několika dalšími známými tvářemi  ambasadory soutěže a všechny disciplíny si osobně vyzkoušeli.

     A protože do května zbývá už jenom několik týdnů, začali jsme plnit některé disciplíny už v březnu a celý víceboj máme v současné době slušně rozjetý. Za měsíc březen proto nevyhlašuji žádného Borce školy, protože disciplíny SOV se plní průběžně a výsledky budou vyhodnoceny až na závěr soutěže. Nemohu ale opomenout neskutečný výkon Lukáše K. ze 6. třídy, který při nácviku na postoj čápa (stoj na jedné noze-ruce v bok- zavřené oči) vydržel stát ( tentokrát  s otevřenýma očima) 10 minut a jednu vteřinu!

     A úplně na závěr: Účast v SOV naši školu opravňuje používat logo soutěže na našich internetových stránkách. Takto logo vypadá:

Beseda se strážníkem Městské policie města Tábor

 

        Dne 31. března 2016 jsme měli tu čest přivítat v naší škole pana strážníka Petra Šilpocha, který přijal naše pozvání a přednášel žákům základní, praktické a speciální školy o protiprávním jednání mládeže. Seminář poskytl osvětu v problematice trestní odpovědnosti, trestních činů, přestupků a postihů za neadekvátní jednání, která jsou v rozporu s našimi zákony. Protiprávní činy představují v současnosti jeden z nejzávažnějších společenských problémů. Aktuálnost tohoto tématu spočívá v nárůstu trestních činů u mladistvých, a proto je důležité, abychom informovali děti o možnostech prevence již od útlého věku.                                                                                                                 

        Na úvod byli žáci seznámeni s činností městské policie a s jejími kompetencemi. Posléze byly představeny právní předpisy a příslušné paragrafy, na jejichž základě může být udělena pořádková pokuta za jejich porušení. Přednášející strážník naše děti obeznámil s pojmem protiprávního jednání, které má negativní vliv na celou společnost. Během výkladu byli žáci odměňováni za správně zodpovězené otázky drobnými maličkostmi, které v nich podnítili soutěživost a zaujetí pro věc.  Závěr byl věnován nejčastějším přestupkům a trestním činům mladistvých.

Tímto děkujeme za spolupráci na této akci Městské policii města Tábor, která preventivní program zaštiťuje a přednášejícímu za odborný výklad a laskavý přístup.

Celý kolektiv ze školy při DPN

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=50#sigFreeId4166f233e6

Světový den vody

 

     Zásoby pitné vody jsou na naší Zemi rozmístěné nerovnoměrně, což způsobuje v zemích „třetího světa“ její nedostatek a ve vyspělých zemích způsobuje neuvážlivé plýtvání z jejího nadbytku. 

     Její důležitost jsme si připomněli Světovým dnem vody, který připadl na 22. března 2016. Naše základní škola uskutečnila v týdnu od 21. do 23. března osvětu věnovanou problematice vodních zdrojů a snaze se aktivně podílet na její ochraně. Pro naše žáky byly vyhlášeny výtvarné a literární soutěže, jejichž vyhodnocení proběhne 31. března, kdy zdařilé práce ohodnotíme drobnými odměnami. Pod tímto článkem naleznete malou ochutnávku v podobě básniček, kreseb a mnoho dalších pro představu, jak úspěšní žáci v těchto činnostech byli. Je nezbytné v každém jedinci probouzet aktivitu o udržitelný rozvoj civilizace a vštěpovat dětem od malička základní hodnoty pro naši budoucnost.

     Naším cílem bylo upozornit na vážnost celé situace a pokusit se o vybudování odpovědnosti za své jednání směřované k ochraně životního prostředí, prostřednictvím šetření vody, eliminace jejího znečištění díky třídění odpadu apod.  Žáci měli možnost se seznámit se všemi úskalími, které představují pro život člověka ohrožení, jako jsou nemoci způsobené závadnou vodou atd. Jedinou možností, jak docílit lepší budoucnosti, je převzít iniciativu za naši i budoucí generaci.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=50#sigFreeId72baa18703

 

 

 

       

Velikonoční svátky v naší škole

Původně se Velikonoce slavily jako doba, kdy se příroda probouzí ze zimy , pohané jimi vítali jaro. Dnes jsou největším křesťanským svátkem, se kterým se pojí mnohé lidové tradice.

V letošním roce jsme je všichni „oslavili“ nejen obvyklým tematickým vyučováním s připomenutím zvyků a tradic, ale i tvořivostí a kreativitou prostřednictvím velikonoční soutěže. Téměř všechny třídy se zapojily do zdobení obřích papírových kraslic a tvorby velikonočních věnců. Starší děti připravovaly soutěžní výrobky při hodinách výtvarné výchovy. Děti z prvního stupně si věnec a kraslici vyrobily ve tvořivých dílnách na školičce. Tam bylo nachystáno i zdobení velikonočních perníčků a kraslic z vyfouknutých vajec.

Naší paní ředitelce školy Mgr. Jarmile Drátovské a zástupkyni ředitelky Mgr. Haně Němcové pak připadl nelehký úkol - vyhodnotit výrobky, které za nápaditost, snahu a provedení dostanou jednu ze tří hlavních cen.

Slavnými a zaslouženými vítězi se po dlouhém a náročném rozhodování staly:

třída ZŠS-D třídní učitelky Mgr. L. Maškové, 1-4. třída ZŠ paní učitelky Marie Štěpkové a ZŠS- C třídní učitelky Mgr. Jany Kováčové. Ale ani žáci ze tříd, které nevyhrály, neodešli s prázdnou. Za své velikonoční výrobky dostali alespoň malou sladkou cenu útěchy.

Rádi bychom tímto poděkovali hlavnímu sponzorovi našich sladkých cen firmě Rej, s.r.o., cukrářské výrobě z Plané nad Lužnicí za poskytnutý dar.

Nápadům a provedení se meze nekladly a fotografie několika soutěžních dílek a předání hlavní ceny si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

PODĚKOVÁNÍ SPONZOROVI

Děkujeme našemu laskavému sponzorovi firmě Rej s. r. o. z Plané nad Lužnicí – výrobně perníků, sušenek a zdravé výživy za poskytnutý věcný dar z produkce jejich firmy. Sladké odměny byly cenami našim žákům ve velikonoční soutěži. Staly se také dárky k narozeninám, svátkům a občerstvením pro děti na školních oslavách a akcích.

                                                                                                              Mgr. Dagmar Beránková

Posezení u příležitosti Dne učitelů

 

     V pátek 18. března 2016 jsme měli tu čest přivítat v prostorách budovy školy bývalé kolegy, kteří přijali naše pozvání a společně se současnými zaměstnanci zavzpomínali a pohovořili o svých zážitcích a zkušenostech, které i po těch letech uchovali v paměti a s vřelostí se s námi o ně podělili. Celý průběh akce byl ve znamení družné, přátelské atmosféry a dobrého jídla a pití. Za přípravu tabule s pochutinami patří našim zaměstnancům velké poděkování. Za celý pedagogický sbor bychom touto cestou chtěli poděkovat všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne. Na závěr mi dovolte popřát našim současným i bývalým kolegům mnoho zdraví a životního optimismu. 

                    Celý kolektiv ze školy při DPN Opařany 

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=50#sigFreeIdf6d5868686

 

 

Borec školy - únor 2016

 

     Po očku sleduji televizi, kde právě běží závěr Vasova běhu, těším se na „stíhačku“ mužů na MS v biatlonu v Oslu, která začíná asi za hodinu a jupíííí ! Kateřina Smutná zvítězila v kategorii žen v tomto devadesátikilometrovém závodu. Co na tom, že tato rodačka z Jablonce léta žije v Rakousku a rakouskou vlaječku má i na čepici. Pro mě je to Češka….

     V únoru jsme posilovali „břišáky“. Jak nám to šlo? Rekord školy je 57 opakování během jedné minuty a trvá od roku 2013. Letos se nám ho překonat nepodařilo. Za pozornost stojí výkon Kateřiny D. Ta by byla druhá i v kategorii chlapců. Dobrá práce Kačko.  Světové rekordy se v této disciplíně neevidují za 1 minutu, ale za 1 hodinu. Nejlepší výkon je neuvěřitelných 2201 sed – lehů. Máme co dohánět….

Představuji Vám Borce školy za měsíc únor:

Sedy- lehy po dobu jedné minuty  

chlapci I. stupeň ZŠ               dívky I. stupeň ZŠ 

1. Marian B.         48 x           1. Kateřina D. 43x

2. Adam K.          43 x            2. NEOBSAZENO

3. Julián M.         40 x             3. NEOBSAZENO

ZŠS       chlapci II. stupeň ZŠ 

1 .Michal S.  31 x                    1. Lukáš K.   53 x

2. Jan B.      23 x                    2. Jakub H.  47 x

3. Matěj S.   21 x                    3. Jan P.      36 x

dívky II. stupeň ZŠ 

1. Petra H.    40 x

2. Bára M. Z. 39 x

3. Vendula H.  7 x

Všem novým Borcům samozřejmě srdečně blahopřeji! 

Na měsíc březen jsou vyhlášeny tyto disciplíny:

- hluboký předklon

- běh T

Kdo chce vědět jak se tyto disciplíny plní, ať se mě zeptá! Rád vysvětlím.

Borec školy - leden 2016

 

     Běžky pro letošní rok (nepoužité) definitivně odkládám do sklepa. Pneumatiky na mém „horákovi“ pěkně šustí po polních a lesních cestách. Teploty také super. No, bude to určitě dobrá sezona! Naši reprezentanti také válí. Úžasný výkon předvedl před týdnem na MS v cyklokrosu Adam Ťoupalík, který získal stříbro v závodu do 23 let. O Gábině Soukalové ani nemluvím. Neskutečné výsledky, které letos předvádí musí její zahraniční soupeřky přivádět k šílenství. A ve Fedcupu když selže Petra Kvitová, napraví to Karolína Plíšková. Hvězdy kam se podíváme!

     A nyní trochu srovnání naší soutěže s loňským rokem. Jak jsme dopadli? Přeskoky lavičky se letos povedly lépe pouze chlapcům z II. stupně. Ještě třetí v pořadí by byl v minulém roce vítězem soutěže! Krásný pohled byl na Davida H., který se nad lavičkou míhal jako by byl z gumy. Rekord školy a dobrá práce, Davide!

A nyní Vám již představuji Borce školy za měsíc leden:

Přeskoky lavičky po dobu 1 minuty:  

chlapci I. stupeň ZŠ a ZŠP            dívky I. stupeň ZŠ a ZŠP 

1. Daniel D.      65 x                    1. NEOBSAZENO

2. Adam K.       58 x                    2. NEOBSAZENO

3. Zbyněk Š.     50 x                    3. NEOBSAZENO

ZŠS       chlapci II. stupeň ZŠ  

1. Jan B.           41 x                    1. David H.    86 x

2. Erik B.           24 x                    2. Jakub H.    73 x

3. Matěj S.         16 x                    3. Marek V.    71 x

dívky II. stupeň ZŠ a ZŠP

1. Erika  K.    51 x

2. Kamila V.   37 x

3. Vendula H. 34 x

Všem novým Borcům srdečně blahopřeji! 

Na měsíc únor je vyhlášena  tato disciplína  :

- sedy lehy po dobu 1 minuty (potrénujeme břišní svalstvo!)

Borec školy - prosinec 2015

Za okny pomalu, ale jistě odtává slabá sněhová pokrývka. Zůstaň! Jaká to zase bude zima bez sněhu a s jarními teplotami? I na Štědrý den jsem si vyjel na  kole na vánoční vyjížďku jen v krátkých šortkách a v lehké bundě. Přírodo, přírodo…. Nechceš se zase vrátit do starých kolejí? (Nechci!)

     Tak, a teď ještě malá rekapitulace našeho sportovního snažení v prosinci a porovnání s roky minulými. Jak jsme si zaviseli:  Chlapci I. stupeň jednoznačně nejlepší na celé škole! Oproti loňsku zlepšení výkonu o více než dvě minuty. Vítěz Justin je žákem 1. ročníku. Děvčata I. stupeň lepší o více než jednu minutu. Výborný výkon. ZŠS byla o něco horší než v loni. Ale nevadí! Chlapci II. stupeň lepší o necelou půlminutu. Dobrý výkon. A dívky II. stupeň? Půlminutka oproti loňsku chybí. Tak příště,ne?

Nyní Vám představuji posledního Borce školy roku 2015 za měsíc prosinec:

Vis na žebřinách  na čas   

chlapci I. stupeň ZŠ                         dívky I. stupeň ZŠ  

1. Justin M.       2 min. 48 vt.          1. Kristýna V. 1 min. 25 vt.

2. Daniel D.       2 min. 27 vt.          2. Klárka M.  1 min.   5 vt.

3. Libor D.         1 min. 58 vt.          3. Klaudie K.   10 vt.

ZŠS       chlapci II. stupeň ZŠ  

1. Lukáš R.         10 vt.                    1.David H.  1 min. 42 vt.

2. Petr B.             8 vt.                    2. Vláďa F.  1 min. 24 vt.

3. Matěj S.           3 vt.                    3. Marek V.  1 min. 16 vt. 

dívky II. stupeň ZŠ 

1. Sandra M.   1 min. 07 vt.

2. Kamila V.          46,44 vt.

3. Eva H.                9,44 vt.

     Všem novým Borcům za uplynulý rok srdečně blahopřeji! Rok 2016 je rokem velkých sportovních událostí. 10. června startuje ve Francii fotbalové EURO,     1. července začne v Novém Městě na Moravě MS horských kol a 5. srpna se všichni sejdeme v brazilském Rio de Janeiru, abychom zahájili XXXI. letní olympijské hry. A abych nezapomněl: Již tuto neděli (10.1.) bude odstartován 49. (!) ročník Jizerské padesátky. Na závěr přeji všem těm, co zabloudí na tyto stránky hodně zdraví, štěstí, osobních i sportovních úspěchů v roce 2016.

Na měsíc leden je vyhlášena opět pouze jedna disciplína a tou se stává:

- Přeskoky lavičky po dobu jedné minuty

Tematický den: „Těšíme se na Vánoce“

 

     Svátek svatého Mikuláše v naší škole ohlásil příchod Vánoc.  Plni očekávání jsme se začali těšit na to, až všichni usedneme společně s našimi nejbližšími ke štědrovečerní tabuli, a poté se odebereme ke stromečku, kde si budeme rozbalovat dárky a těšit se z radosti druhých. Vánoce jsou nejkrásnějším ročním obdobím, které předznamenává příchod nových nadějí, hezkých dnů a lepší budoucnosti. 

     Dne 18. 12. 2015 jsme pro naše žáky uspořádali tematický den, který jsme příznačně nazvali: „Těšíme se na Vánoce“. Připravili jsme bohatý program, kdy žáci měli možnost si sami vyzkoušet zdobení perníčků, z domácí modelíny si vyrobit nějakou památku na tento den a zpívat koledy. Připomenout si vánoční zvyky a tradice, které patří neodmyslitelně k období Vánoc. Na zahřátí byl pro žáky připraven horký vánoční nápoj (samozřejmě nealkoholický a chutný) a domácí sladké pečivo. Chtěli jsme dětem navodit příjemnou sváteční atmosféru a společně s nimi se těšit a radovat. Na závěr celého programu jsme se shromáždili v tělocvičně, kde nám jeden z žáků zarecitoval dvě krásné básně, a poté jsme  na scéně přivítali naše herce, kteří před zraky celé školy zahráli oblíbenou českou pohádku Tři oříšky pro Popelku. Představení se povedlo a zazněla i ústřední píseň z této pohádky, všechno vyšlo na 100%. Za celé představení patří všem hercům i zpěvačce obrovský obdiv a poděkování. Odměnou byl neutuchající potlesk a pobavené tváře diváků. Celý den se moc povedl a navodil sváteční atmosféru.

Mikuláš v naší škole

Stalo se pěknou tradicí, že začátkem adventní doby vítáme v naší škole Mikuláše se svojí družinou. Od samotného rána děti čekaly, kolik si s sebou přivede Mikuláš s andělem nezbedných čertů.  Některé děti se těšily a některé se trochu bály. V půl desáté se dočkaly.  Letošní rok, snad proto, že jsme všichni byli málo zlobiví, přišel Mikuláš s andělem a jedním čertem. Prý u nás nemá skoro žádnou práci, protože tu moc zlobivých dětí není a jinde mají práce až moc. Radost z jejich příchodu byla veliká. Ti, kteří mohli, zarecitovali a zazpívali Mikuláši naučené básničky a písničky. Hodné děti Mikuláš pochválil, nezbedníky pokáral, ale hlavně rozdal dětem nadílku. Na rozloučenou Mikuláš připomněl  dětem, že se blíží Vánoce a za rok opět přijde se podívat, jak se jim daří plnit sliby, které mu daly. Těm málo zlobivcům čert ještě ukázal metličku i pytel, který si odnášel prázdný jako každý rok. 

Poděkování patří všem učitelům a učitelkám, kteří si pro děti připravili sladkou nadílku, sponzorům a také paní Pavlíně Glotzové a Svazu žen Opařany. Ti se již poněkolikáté ochotně převtělili do svaté trojice.

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=50#sigFreeIdb02c73dd79