Přátelské utkání mezi školami v Opařanech

Dne 23. 6. 2016 bylo pro naše žáky připraveno fotbalové utkání mezi naší školou při DPN a ZŠ Opařany. Po příchodu do školy byli žáci seznámeni se sportovními aktivitami a jejich časovým harmonogramem. Děti neskrývaly nadšení z utkání proti soupeři ve fotbale, zároveň neskrývaly obavy z možného neúspěchu.

Žáci, kteří nechtěli hrát fotbal, naplno fandili a podporovali náš tým. Kolem 10:00 hod. přišlo mužstvo ze soupeřící školy. Přišla je také podpořit velká skupina žáků společně s pedagogy. Oba týmy měly od svých spolužáků velkou podporu, za což jsme byli všichni velmi vděční. Každý tým byl složen z 8 hráčů II. stupně. Odlišnosti ve věku ani ve fyzickém výkonu našemu družstvu nebránily ve skvělém koordinování mužstva. Našim kapitánem byl Richard P. z 8. třídy, který před začátkem utkání dodal našemu družstvu potřebnou motivaci a odhodlání. V našem týmu bylo mnoho hráčů, kteří čekali na střídání. Všichni se chtěli aktivně zapojit a podpořit tak naši školu.

Zápas začal a na všech hráčích bylo vidět obrovské napětí. Při prvním poločasu jsme se výborně drželi, a dokonce jsme dali i první gól. Celý tým zářil nadšením a těšil se na další poločas. Soupeřům jsme nedarovali ani chvilku na oddech, ale v důsledku slunečného dopoledne ubývaly síly a fotbalisté se snažili doplňovat energii dostatečným přísunem tekutin (samozřejmě nealkoholickým). Hned na začátku druhé poloviny nám ale soupeři střelili gól, což se významně projevilo na morálce celého našeho týmu. I přes všechnu snahu a píli hráčů skončil zápas bohužel naši prohrou 4:1.

Po skončení fotbalového utkání nás čekaly další sportovní disciplíny, např. pokutové kopy, minigolf a přetahovaní lanem, kde jsme také utrpěli hořkou porážku.

Soupeři bychom chtěli velmi poděkovat za krásný zápas plný adrenalinu a za skvělou atmosféru a chtěli bychom tímto ocenit soupeřův výkon.

Tímto bychom chtěli všem velmi poděkovat, především panu řediteli Mgr. Kravarovi za funkci rozhodčího. I v příštím roce se budeme těšit na odvetu s nadějí na příznivější výsledek pro naše žáky.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=40#sigFreeIdcf25aa8c88

 

 

BOREC ŠKOLY – FINÁLE 2016

 

     Zatímco si naše fotbalová reprezentace 20. června ještě dělala naději na postup ze základního kola na ME ve fotbale, které hostí Francie, nastupovalo na palubovku tělocvičny našich 22 finalistů. Pravdou je, že moje holedbání o tom, jaké mám objednané pěkné počasí mi letos prostě nevyšlo. Takže mokrá varianta pod střechou. Naštěstí to nic neubralo na dobrých sportovních výkonech.

     První disciplínou byl člunkový běh, následoval vis na žebřinách na čas, hod medicinbalem, leh – sedy, jízda na rotopedu a „postoj čápa“. Boj to byl lítý. A nebylo divu, protože oči všech závodníků každou chvíli zabloudily ke stolku, na kterém byly vystaveny ceny pro vítěze. A ty stály za to! Sady medailí, poháry, sportovní trika, plyšáci…. Kdo by odolal!

A jak to dopadlo? Takto!

Chlapci: 1. Petr B.                          Dívky: 1. Lada B.

            2. David S.                                   2. Sabina M.

            3. Roman H. a Mirek Č.                 3. neobsazeno 

Celkovým vítězem se stal David Ž. z páté třídy a byl zapsán do historických tabulek vítězů.

Devátý ročník je u konce. Ať žije jubilejní desátý!


 Vítězům blahopřeji a Vám všem statním přeji hezké prožití prázdnin. Nezapomeňte sportovat a v září zase tady na shledanou!

Návštěva Školských sester sv. Františka

7.6.2016 školu navštívilo pět  Školských sester řeholního řádu sv. Františka. Setkání proběhlo ve škole, kterou si sestry se zájmem prohlédly. Zajímaly je nové formy a metody práce. Zapojily se do programu v muzikoateliéru, zahrály si na agresivního žáka, který si vybíjí zlost na „kopáku“ v chodbě.   Při besedě děti měly možnost  se sester ptát na věci, které je zajímaly. Sestry ochotně odpovídaly a velmi pěkně s dětmi navázaly kontakt. Škoda jen, že čas tak rychle ubíhal, děti měly ještě mnoho otázek, které zůstaly nezodpovězeny. Snad příště. Sestry přislíbily, že nás přijedou navštívit v říjnu, kdy bude škola slavit 90.výročí. Už teď se na ně těšíme.

Borec školy – vyhlášení finále soutěže

 

     Takže přátelé, školní rok se pomalu (rychle!) chýlí ke konci a to je neklamným znamením, že Borec kráčí mílovými kroky ke svému letošnímu vrcholu, a tím je jako každý rok velké finále. 

FINÁLE  9. ROČNÍKU BORCE ŠKOLY

Kdy?   pondělí 20. června 2016

Kde ?   hřiště u školy

S kým ?  s dvaceti finalisty 

O co ?  o medaile, o poháry, celkový vítěz jako tradičně obdrží dort!

………………………………………………………………………………………………………………………….

Disciplíny:

- běh na 50 metrů

- hod medicinbalem obouruč

- skákání přes švihadlo po dobu jedné minuty

- trojskok z místa

- běh na 400 metrů

     Počasí je tak jako každoročně objednáno, a tak nás čeká příjemný den. Ale letos samotným finále ještě naše školní sportování zdaleka nekončí!  O dva dny později 22. června v 10 hodin odstartujeme T- Mobile Olympijský běh. (informace na: www.olympijskybeh.cz)

     Podle posledních informací se k běhu přihlásilo přes 200 škol a 37.000 žáků.      A to je pěkné číslo! Trasa běhu povede po cestičkách parku a bude měřit přibližně 1 kilometr. S jejím změřením mi přislíbil pomoci Alex J. Děkuji, Alexi! 

      T- Mobile Olympijský běh bude součástí Olympijského dne, kde si bude možno vyzkoušet různé olympijské disciplíny (horská kola, stolní tenis, střelbu, golf, atd.). Na tento den nás přijdou navštívit a s námi si zasportovat i kamarádi ze ZŠ Opařany 165. Pro dnešek končím heslem, které se stalo motem letošního Olympijského běhu:

Různí běžci, různá místa, stejná myšlenka.

Mobilní planetárium

 

     V pondělí dne 16. května 2016 jsme pro naše žáky pozvali lektora se speciální didaktickou pomůckou, tzv. mobilním planetáriem, které představuje jednu z možností, jak obohatit výuku ve škole a poskytnout našim žákům zážitkový a vzdělávací program. Hravou a zábavnou formou jsme se pokusili poodhalit astronomii a přírodní vědy prostřednictvím digitálního přístroje, který umožnil promítání vzdělávacích filmů.

     Pro žáky 1. i 2. stupně jsme vybrali program, který nejvíce vyhovoval obohacení výuky přírodopisu, biologie, zeměpisu, fyziky a předmětům věnujících se ochraně životního prostředí. Pro žáky prvního stupně byl připraven výukový program „Astronomie pro děti“, kde sedozvěděli, jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka, které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné, jak veliké je Slunce a jak daleko je od Země, čím se liší hvězda od planety a mnoho dalšího. Druhý stupeň zhlédl naučný film o vesmíru, planetách, Měsíci, o vzniku Země a o klimatických změnách, kde se žáci dozvěděli, např. o vlivu emisí CO2 na vzrůst globální teploty a o možnostech budoucího klimatu s ohledem na její zmírnění za předpokladu ohleduplnosti lidské činnosti. Jednotlivé výukové programy (příběhy) se odehrávaly uvnitř kopule a dětem se moc líbily. Program byl doplněn interaktivním výkladem lektora a jeho součástí byla znalostní soutěž a diskuze.

     Pro naše žáky i pro nás pedagogy to byl obohacující prvek výuky. Přiložené slohové práce, kterými se žáci pokusili zhodnotit přínos vzdělávacího programu, jsou k nahlédnutí pod tímto článkem.

     Tímto bychom chtěli velmi poděkovat firmě CELIA - CZ, s.r.o., Sepekov.,  jmenovitě panu Peterkovi za poskytnutý finanční dar, který umožnil zprostředkovat našim žákům nezapomenutelný zážitek uvnitř kopule planetária.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=40#sigFreeIde76fed9893

 

 

Dopravní den 2016

 

     Bezpečnost silničního provozu patří neodmyslitelně k činnostem, kterým naše škola věnuje zvýšenou pozornost prostřednictvím akcí na podporu ochrany života dětí v silničním provozu. Dne 9. května 2016 jsme pořádali tematický den s příznačným názvem „Dopravní den“ ve spolupráci se zdravotníky 15. ženijního pluku generála Karla Husárka z Bechyně, Dopravním inspektorátem města Tábor, Policií ČR a se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. 

     Dopravní den byl zaměřen jak na předání teoretických znalostí (prostřednictvím zajímavých přednášek, výukových videí a cvičných testů na prověření dopravního značení), tak i praktických dovedností dětí v oblasti poskytování první pomoci prostřednictvím kardiopulmonální resuscitace na figuríně, na které si vyzkoušely správný postup při zahájení zevní srdeční masáže. Žáci měli možnost se podívat na výcvik služebních psů. Zdravotníci s sebou přivezli zdravotnické vojenské vozidlo na ošetření raněných. Žáci měli možnost se do něho podívat a prohlédnout si základní vybavení a naučit se správné techniky při manipulaci se zraněným a jeho ošetřením. Dopravní den poskytl osvětu v možnostech prevence, jakými prostředky nejefektivněji chránit své zdraví i zdraví ostatních. Děti byly obeznámeny s právy a povinnostmi, které vyplývají z přímé účasti na silničním provozu.  Cílem této akce bylo vštěpování nezbytné ukázněnosti a opatrnosti na pozemních komunikacích, formování hodnot a postojů všech účastníků silničního provozu a upozornění na mnohá úskalí, s kterými se mohou setkat. Klasické „nabourání“ výuky bylo velmi přínosné. Prostřednictvím rozumového poznání (teoretické části) a emocionálního prožitku (soutěží na kolech, koloběžkách a praktické části) si žáci osvojili potřebné znalosti, dovednosti a na konci tohoto krásného dne zjistili, že za nimi je kus probrané látky...

     Tímto bychom chtěli ohromně poděkovat za spolupráci na této akci Policii ČR města Tábor, Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, zdravotníkům 15. ženijního pluku generála Karla Husárka z Bechyně a Dopravnímu inspektorátu města Tábor a všem zúčastněným.       

     Za Policii ČR se zúčastnil pprap. Martin Fara, nstržm. Martin Vážný. Za zdravotnickou službu čet. Markéta Svátková, des. Milan Šulek a za záchrannou službu Aneta Křivánková, Dis. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=40#sigFreeIde2eae12fea

Borec školy - duben 2016

 

     Tak ani za duben vám nové Borce školy nepředstavím. Důvod? Borci nejsou. Nebo jsou jimi všichni? Neznamená to, že bychom nesportovali. Opak je pravdou. Do uzávěrky Sazka olympijského víceboje zbývá týden. Jak si stojíme? Sportovcům z 1. stupně zbývají už jenom dvě běžecké disciplíny a mají splněno.  Držím vám palce! Žáci z 2. stupně jsou na tom takto:  6. třída ZŠ má splněny všechny disciplíny, stejně tak, jako žáci ze všech tříd ZŠP. To 8. a 9. třída ZŠ soutěž nedokončí a sportovní vysvědčení na konci školního roku neobdrží. Škoda, chtělo by to trochu víc zápalu pro sport, méně lenosti a nemít PC za středobod světa. Ale na to musíte přátelé přijít sami….

     Trochu jsem se obával běžeckých disciplín. Zvláště běh na 1000 m je v našich podmínkách během maratonským a co pamatuji, nejvíce jsme běželi „čtvrtku“, tedy 400m.  Ale byl jsem celkem mile překvapen. Nejlepšího času dosáhl Andrej H. z 8. třídy ZŠP – 3:32min a Petr B. ze 6.třídy ZŠ, který za ním zaostal pouze 5 vteřin. Z děvčat byla nejrychlejší Tereza S. z 9. třídy ZŠP časem 5:10 min., která porazila o 11 vteřin Dominiku M. ze 6. třídy ZŠ. 

     Šedesátimetrové sprinty na „naší trávě“ nebyly vůbec špatné. V chlapcích byl nejrychlejší Petr M. ze 7. třídy ZŠ. Čas 8:06 vteřiny. Děvčata pak opanovala Darina D., která si nezadala s chlapci a zvítězila časem 8:44 vteřiny.

     No, a příští měsíc máme velké finále Borce. Opět bude nominováno 20 dětí, které se utkají o pohár a další ceny. Finále proběhne v pondělí 20. června.   

     Na závěr jsem si nechal ještě jednu novinku. Přihlásil jsem naší školu do T – Mobile Olympijského běhu, který se pyšní názvem největšího běžeckého svátku.  V rámci celosvětových oslav Olympijského dne odstartujeme 22. června v 10 hodin společně s ostatními školami běh na 1 km. Všichni účastníci obdrží unikátní olympijské náramky s heslem Emila Zátopka. 

                                                             KDYŽ NEMŮŽEŠ – PŘIDEJ!

Tonda Obal na cestách 2016

 

      Dne 6. května 2016 jsme v naší škole přivítali lektora vzdělávacího programu: Tonda Obal na cestách. Beseda byla zaměřena na zvýšení povědomí o třídění a recyklaci odpadu. Společnost EKO-KOM svými kampaněmi přispěla k nárůstu počtu obyvatel, kteří se podílejí na ochraně životního prostředí prostřednictvím třídění odpadu. Mezi základní kampaně patří školní vzdělávací program, kterého se zúčastnili naši žáci.  

      Závažným problém životního prostředí je bezesporu ohromné množství odpadů. Na každého obyvatele v České republice připadá kolem 300 kg odpadu za rok. Tato skutečnost je především dána životním komfortem, který pramení z potřeb obyvatel v moderní civilizaci. Třídění a recyklace představují jednu z nejefektivnějších likvidací těchto materiálů a zároveň jsou ohleduplné k přírodě. Cílem je dosáhnout snížení produkce odpadků prostřednictvím vratných obalů a využívat je jako cennou surovinu k opětovné výrobě.

      Žáci se prostřednictvím přednášky dozvěděli jakým způsobem třídit odpad. Lektor s sebou přivezl vzorky recyklovaných materiálů, na které se mohli podívat a osahat si je. Žáci byli velmi zvídaví a pokládali mnoho dotazů na nestandardní předměty, s jejich umístěním si nevěděli rady. Po skončení besedy následovala ve třídách zpětná vazba od dětí prostřednictvím napsání slohových prací, které jsou přiloženy pod tímto textem. 

      Za celý pedagogický sbor bychom chtěli touto cestou poděkovat společnosti EKO-KOM, jmenovitě panu Halamáskovi za laskavý přístup a poutavý výklad.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=40#sigFreeId95ba825b78

Borec školy - březen 2016

 

     Dnes začnu trochu jinak, než bývá mým zvykem.  Celý článek bude tak trochu jiný. Proč? Už delší dobu jsem přemýšlel, jak oživit naší školní soutěž a jak jí zase po čase dát alespoň trochu jiný rozměr. Není lehké stále vymýšlet nové a nové disciplíny, hledat takové, které jsou v možnostech našich žáků a zároveň se dají plnit v naší tělocvičně, či na poměrně nevyhovujícím hřišti (žádná běžecká dráha, žádná doskočiště apod.). I tak si ale myslím, že se při hodinách tělesné výchovy snažíme o co nejlepší výkony a že se nám to částečně i daří. V čem bude tedy ta změna?

     Jednoho večera, když jsem v televizi sledoval tah Sportky ,mě zaujala upoutávka na Sazka olympijský víceboj (SOV). Olympijský výbor a společnost Sazka pochopily, že televize a PC vítězí u dětí nad sportem a pohybem na zdravém vzduchu. Proto vyhlásily soutěž pro školy, která by měla přivést děti do tělocvičen a na stadiony.  A tak jsme se přihlásili i my! O co se jedná? Do poloviny května budeme všichni plnit předepsaných osm disciplín. Je to například: člunkový běh, sedy-lehy, sprint na 60m, postoj čápa atd. Každá z disciplín je zaměřená na rozvoj jiné oblasti (např. sílu, vytrvalost, rychlost, ohebnost). Ten, kdo splní všech osm disciplín dostane na závěr školního roku sportovní vysvědčení, kde zjistí, jak si stojí v rámci své třídy i v rámci všech škol, najde tam rady na co se zaměřit v dalším sportování a dokonce tam bude i jeho porovnání s takovými sportovci, jako je například Vavřinec Hradílek (kanoistika), David Svoboda (olympijský vítěz v moderním pětiboji), či Veronika Vítková (biatlon). Tito sportovci jsou ještě s několika dalšími známými tvářemi  ambasadory soutěže a všechny disciplíny si osobně vyzkoušeli.

     A protože do května zbývá už jenom několik týdnů, začali jsme plnit některé disciplíny už v březnu a celý víceboj máme v současné době slušně rozjetý. Za měsíc březen proto nevyhlašuji žádného Borce školy, protože disciplíny SOV se plní průběžně a výsledky budou vyhodnoceny až na závěr soutěže. Nemohu ale opomenout neskutečný výkon Lukáše K. ze 6. třídy, který při nácviku na postoj čápa (stoj na jedné noze-ruce v bok- zavřené oči) vydržel stát ( tentokrát  s otevřenýma očima) 10 minut a jednu vteřinu!

     A úplně na závěr: Účast v SOV naši školu opravňuje používat logo soutěže na našich internetových stránkách. Takto logo vypadá:

Beseda se strážníkem Městské policie města Tábor

 

        Dne 31. března 2016 jsme měli tu čest přivítat v naší škole pana strážníka Petra Šilpocha, který přijal naše pozvání a přednášel žákům základní, praktické a speciální školy o protiprávním jednání mládeže. Seminář poskytl osvětu v problematice trestní odpovědnosti, trestních činů, přestupků a postihů za neadekvátní jednání, která jsou v rozporu s našimi zákony. Protiprávní činy představují v současnosti jeden z nejzávažnějších společenských problémů. Aktuálnost tohoto tématu spočívá v nárůstu trestních činů u mladistvých, a proto je důležité, abychom informovali děti o možnostech prevence již od útlého věku.                                                                                                                 

        Na úvod byli žáci seznámeni s činností městské policie a s jejími kompetencemi. Posléze byly představeny právní předpisy a příslušné paragrafy, na jejichž základě může být udělena pořádková pokuta za jejich porušení. Přednášející strážník naše děti obeznámil s pojmem protiprávního jednání, které má negativní vliv na celou společnost. Během výkladu byli žáci odměňováni za správně zodpovězené otázky drobnými maličkostmi, které v nich podnítili soutěživost a zaujetí pro věc.  Závěr byl věnován nejčastějším přestupkům a trestním činům mladistvých.

Tímto děkujeme za spolupráci na této akci Městské policii města Tábor, která preventivní program zaštiťuje a přednášejícímu za odborný výklad a laskavý přístup.

Celý kolektiv ze školy při DPN

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=40#sigFreeId4166f233e6