Tonda Obal na cestách 2017

   Hned po dětském dnu,2. června do naší školy zavítal Tonda Obal na cestách. Dá se říct, že k nám již má prošlapanou cestičku, nebyl u nás poprvé. Zajímavou a poutavou formou jsme si zopakovali a procvičili třídění odpadu, zjistili spoustu zajímavostí o recyklaci. V prvním bloku každá skupina pracovala na interaktivní tabuli, a pak se přesunula na pohybové aktivity venku, počasí tomu přálo. Děkujeme Mgr. Zdeňkovi Halamáskovi za velmi příjemně a přínosně strávené dopoledne, hlavně díky jeho vřelému přístupu, a profesionalitě.

Borec školy - květen 2017

Květen v našem sportování byl ve znamení lehkoatletických disciplín. Běh na 50 metrů byl prověrkou, jak jsme na tom ve sprintu a vrh dvoukilovou koulí zase zastupoval technické disciplíny. A nevedli jsme si špatně. Vezmu-li v potaz, že běháme po trávě a bez startovních bloků, nejsou naše výsledky úplně špatné. Co teprve bychom dokázali na tartanu a v lehkoatletických tretrách! Nakonec ani Emil Zátopek netrénoval v nejlepších podmínkách. A kam to až dotáhl!

VRH KOULÍ - ZŠS

                 1.

          Tomáš K.

               700 cm

                 2.

          Petr B.

               640 cm

                 3.

          Richard K.

               565 cm

VRH KOULÍ -  1. stupeň ZŠ

                 1.

          Daniel V.

               587 cm

                 2.

          Petr. P.

               553 cm

                 3.

          Patrik B.

               508 cm

VRH KOULÍ - 2. stupeň ZŠ

                 1.

          Patrik D.

               960 cm

                 2.

          Jiří K.

               850 cm

                 3.

          Tomáš V.

               820 cm

 

Běh na 50 metrů – ZŠS

                 1.

          Petr B.

               8,6 s.

                 2.

          Richard K.

               9,8 s.

                 3.

          Tomáš K.

             11,0 s.

 

 

Běh na 50 metrů – 1. stupeň ZŠ

                 1.

          Lukáš P.

              8,5 s.

                 2.

          Petr P.

              8,9 s.

                 3.

          Stanislav K.

              9,1 s.

 

Běh na 50 metrů – 2. stupeň ZŠ

                 1.

          Jiří K.

               6,95 s.

                 2.

          Patrik D.

               7,15 s.

                 3.

          Valentýn F.

               7,44 s.

 

A co nás čeká v červnu?  Není toho málo!

 

.           19.6.   Finále 10. ročníku soutěže BOREC ŠKOLY. Jako vždy se bude soutěžit pěti disciplínách a pro vítěze bude opět připraven dort a pohár. Ale ani ostatní sportovci nepřijdou zkrátka.

 

.           21. 6. T-MOBILE Olympijský běh. Pro nás to bude už druhý ročník  kterého se zúčastníme. Letos je do něho přihlášeno 50 000 žáků z celé republiky. A my jsme mezi nimi!

Dětský den 2017

Jak už bývá zvykem, tak i letos jsme uspořádali oslavu dětského dne. Tento rok jsme vybrali úterý 30.5. O zábavu a překvapení nebyla nouze. Přijeli se nám představit členové Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s ukázkou vybavení a možnosti prohlídky interiérů zásahového vozidla. Nechyběl ani proud chladné vody, který byl vítaný v horkém dopoledni. Dalšími hosty byli psovodi z nedaleké Řepče a Slavňovic se svými psy – německými ovčáky – Lando, Berta, Agie. Předvedli nám poslušnost a obranu a nakonec si děti mohly pejsky pohladit a zjistit, že i velcí obranáři mohou být mazliví. Velkým překvapením byla návštěva pana Michala Procházky ze sokolnického spolku TEIR. Předvedl nám několik druhů sov a dravců. Velkým zážitkem byl okamžik, kdy jeden z velkých dravců začal procházet mezi žáky a hledal potravu. V audio učebně byl připraven včelař - pan Richard Šimko, s ukázkou a zajímavým výkladem o včelách. Mladší žáci se ještě mohli pobavit na skákacím hradě, který nám zapůjčila firma EFAFLEX z Olší. Poslední tečkou dnešního dne byla vůně a chuť pečeného buřta pro každého žáka.

Naše poděkování patří všem zúčastněným a sponzorům, kteří poskytli sladkosti a drobné dárky pro žáky naší školy.

p. Roth Křída

firma Efaflex Olší

p. Hana Matějčková – jednota Řepeč

hračkářství WIKI Tábor

Grafika Rentková Milevsko

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=20#sigFreeId36b4d39f19

Beseda s kurátorkami

     Dne 26. dubna 2017 jsme měli tu čest v naší škole přivítat kurátorky pro děti a mládež z Městského úřadu v Táboře.

     Na úvod nám kurátorky vysvětlily, v čem spočívá jejich náplň práce. Poté vedly besedu s našimi žáky o možnostech spolupráce mezi školou nebo zákonnými zástupci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

     Tématem besedy byla především otázka trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Upozorňovaly žáky na možné důsledky rizikového chování a informovaly o možnostech jejich nápravy. Sociálně patologické jevy, např. krádeže, záškoláctví, užívání návykových látek, násilí atd.,  představují v současné době velkou hrozbu nejen pro dospívající jedince.  Žáci se dozvěděli, za co jsou sami zodpovědni a jaký postih by jim hrozil za nedodržení pravidel a norem naší společnosti. 

     Paním kurátorkám děkujeme za velmi přínosnou a zajímavou besedu a těšíme se na jejich další návštěvu v příštím roce.

Hejtmanův pohár

- více zde

Beseda s Policií ČR

    V pondělí, dne 10. dubna 2017, jsme měli tu čest v naší škole přivítat členy preventivního týmu Městské policie Tábor. Beseda byla zaměřena zejména na dopravní problematiku, protidrogovou prevenci a protiprávní jednání mládeže.

     Žákům i pedagogům se přednáška líbila, neboť policisté při vyprávění čerpali především ze svých zkušeností při vyšetřování přestupků či trestných činů, se kterými se osobně setkali. Na konci besedy se žáci mohli položit otázky, které je zajímaly z oblasti dané problematiky. Žáci si z této besedy odnesli mnoho důležitých rad a informací, které přispěly k ucelenějšímu poznání v prevenci rizikového chování.    

     Tímto bychom chtěli poděkovat paní Žďárské a panu Šimkovi za laskavý a vstřícný přístup.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=20#sigFreeId157cd39e6d

Jarní dílničky 2017

Dne 30. března 2017 byl pro naše žáky uspořádán tematický den s názvem: „Jarní dílničky“.

     Děti ze základní školy speciální pozvaly všechny žáky do své třídy, kde pro ně připravily několik  velmi vydařených výrobků na ukázku. Pokud návštěvníkovi padl do oka nějaký výrobek, mohl si vyrobit podobný. Poté si ho mohl odnést a věnovat ho svým nejbližším jako milý dárek.

      Žáci, pod vedením ZŠ speciální, dávali dobrý pozor, jak mají postupovat, aby se dílo zdařilo. Všechny děti musím velmi pochválit za manuální zručnost a šikovnost. Celé dopoledne žáci ze speciální školy hezky pomáhali a spolupracovali s ostatními dětmi.  Příjemně strávené dopoledne nám všem vykouzlilo úsměv na tváři. Za všechno moc děkujeme a těšíme se za rok u dalších společných aktivit … Ahoj J.

      Můžete sami posoudit, zda jsou naše děti opravdu tak šikovné J. Pod tímto textem naleznete přiložené fotografie podařených výrobků.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=20#sigFreeId2b5f7898c7

 

 

Den učitelů 2017

Dne 28. března jsme uspořádali pro naše bývalé kolegy slavnostní posezení u příležitosti připomenutí narození Jana Amose Komenského - učitele národů.

J.A. Komenský pravil: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“.

     Velmi si vážíme náročné a obětavé práce pedagogů, kteří zasvětili svůj život vzdělávání druhých. Tímto setkáním bychom chtěli jejich působení v předešlých letech náležitě ocenit.

     I tentokrát jsme se sešli v prostorách školy, kde jsme pro bývalé kolegy připravili pohoštění v podobě švédských stolů, aby si každý mohl vybrat, co má rád. Věříme, že je potěšila i malá kulturní vložka, která uvolnila celou atmosféru.

     Zaměstnanci školy s netrpělivostí očekávali příchod všech pozvaných lidí, s nadějí, že jich dorazí co nejvíce, abychom mohli zavzpomínat na společně strávené roky při pedagogické činnosti a podělit se s ostatními o své zážitky. Celé odpoledne, které jsme v družném hovoru strávili, bylo velmi příjemné.

     Pevně věříme, že i v příštím roce budeme mít tu čest mezi námi přivítat i kolegy, kteří se v letošním roce nemohli zúčastnit. Za celý pedagogický sbor bychom tímto chtěli poděkovat současným i bývalým kolegům za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další společné setkání.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=20#sigFreeId247457ac9f

 

Spolupráce s MŠ Opařany

13. března jsme pozvali na návštěvu našeho muzikoateliéru děti a paní učitelky z místní mateřské školky. Pozvání rády přijaly a s velkým úsměvem na tvářích přišly ve dvou skupinách na program připravený paní učitelkou Monikou Mandovcovou. Spokojenost na obou stranách byla veliká a paní učitelky nám poslaly zprávičku, jak moc se jim v muzikoateliéru líbilo.

13. března se děti z MŠ vypravily na návštěvu do Muzikoateliéru v ZŠ při DPN  Opařany, kde na ně čekaly dvě hodné paní učitelky. Ty je zavedly do velmi zvláštní místnosti. Děti byly překvapené, když viděly na stěnách i na stropě bílé závěsy, které připomínaly princeznin závoj a koberec měkký jako mech v lese.  Děti se nesměle seznámily, ale to se za chvíli změnilo. Běháním, skákáním, poskakováním a tancem se nechaly zcela unést. Hádaly, jaké zvíře se schovává v hudbě, procházely se jako medvěd, myška, velbloud, létaly jako orel, skákaly jako žabky a běhaly jako koníček. Hrály hru „Na sochy“. Velké překvapení nastalo, když před ně paní učitelka postavila velké, malé a nejmenší bubny. Bubnový déšť a bouřka se rozehrály naplno…. Bubny utichly a děti se proměnily v hadrové panenky. Najednou přišlo velké ticho, slyšet byla jen relaxační hudba.Všem se moc líbila míčková masáž. Děti se za zvuků hudby vzájemně namasírovaly a celý program pro ně byl tak příjemným zážitkem, že se nikomu ani nechtělo odcházet.

Za zajímavě prožité dopoledne děkují a na další spolupráci se těší děti a paní učitelky z MŠ Opařany.

Také moc děkujeme za návštěvu a dárek v podobě jarní květiny. Těšíme se na další spolupráci.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=20#sigFreeIdc7e2c12e29

 

Borec školy - únor 2017

 

     Po očku sleduji televizi, kde právě jedou naši reprezentanti biatlonovou štafetu (v tuto chvíli osmé místo) v závodě Světového poháru v korejském Pchjongčchangu . Poslední dny byly vůbec plné napínavého světového  a evropského sportu. Martina Sáblíková vydřela v neděli fantastickou stříbrnou medaili  na vícebojařském MS. Biatlonové družstvo žen s finišující mistryní světa Gábinkou Koukalovou obsadilo třetí příčku v dějišti příštích Zimních olympijských her na Korejském poloostrově. Čeští atleti na Halovém mistrovství Evropy také naší vlajce ostudu rozhodně neudělali. Devět medailí, které přivezli domů je jedním z nejlepších výsledků české atletické výpravy. Absolutorium určitě zaslouží Pavel Maslák , který se stal mistrem Evropy v běhu na 400 metrů a rozhodující měrou se zasloužil o zisk bronzové medaile ve štafetovém běhu na 4x400 metrů. Palec nahoru osobně dávám dvaatřicetiletému překážkáři Petru Svobodovi, který se po závažném zranění vrátil na evropskou halovou dráhu, skončil třetí a po té předvedl gejzír neutuchající radosti….

      Radost mám i z našich školních výkonů. V únoru jsme posilovali bříška a podle výsledků v tom budeme pokračovat!  Rekord školy je 57 opakování během jedné minuty a trvá od roku 2013. Letos se nám ho překonat opět nepovedlo.

Představuji Vám Borce školy za měsíc únor:

 

Sedy- lehy po dobu jedné minuty                   

chlapci I. stupeň ZŠ                                             dívky I. stupeň ZŠ

1. Jakub L.                   42x                                      1. Simona K.            41x

2. Radim M..                40 x                                      2. Nikola K               30x

3. Jan D.                     30 x                                       3. NEOBSAZENO

ZŠS                                                                            chlapci II. stupeň ZŠ       

1 .Tomáš K.                  32 x                                      1. Štěpán Š.             42 x

2. Jan K.                       25 x                                      2. Daniel K.              37 x

3. Matěj S.                    22 x                                      3. Gabriel H.             36 x

dívky II. stupeň ZŠ

1. Týna Ž.                     39 x

2. Renata S.                   31x

3. NEOBSAZENO

Všem novým Borcům srdečně blahopřeji!

Na měsíc březen jsou vyhlášeny tyto disciplíny:

- nácvik překážek na Hejtmanův pohár

- sprint

Kdo chce vědět jak se tyto disciplíny plní, ať se mě zeptá. Rád mu to vysvětlím!

 

View the embedded image gallery online at:
http://dpns.cz/index.php/aktuality?start=20#sigFreeId14da2fc94a