CVIČNÝ BYT - VÝZVA

CVIČNÝ BYT
   NASKYTLA SE NÁM MOŽNOST ZÍSKAT CVIČNÝ BYT PRO NAŠE ŽÁKY. JIŽ NĚKOLIK LET USILUJEME O ZÍSKÁNÍ PROSTORU PRO NÁCVIK PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ.
   CHYBÍ NÁM VŠAK FINANČNÍ PROSTŘEDKY.
   POKUD MŮŽETE, POMOZTE NÁM.
 
 
 
 Základní škola při Dětské psychiatrické
    léčebně, Opařany 160
 
Tel 381 287 153   www.dpls.net  PSČ 391 61
 E – mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Fax 381 287 882
 
 
   V Opařanech 22.12.2010
Vážený pane, vážená paní,
dovolte nám krátce představit naši školu a požádat Vás o sponzorský dar.
Jsme největší ZŠ při dětské psychiatrické léčebně. Máme celorepublikovou působnost; vzděláváme žáky ze základní školy, základní školy praktické (dříve zvláštní) a základní školy speciální (dříve pomocné). Ročně projde školou více než 350 dětí.
Naši žáci přicházejí s nejrůznějšími psychiatrickými diagnózami (např.: autismus, poruchy chování, ADHD, schizofrenie, ale i mutismus či anorexie a další). Vzdělávání těchto dětí je velmi obtížné a vyžaduje maximální názornost a praktické nácviky. Z těchto důvodů se již několik let snažíme získat cvičný byt.
Nyní se nám naskytla možnost pronájmu bytu v běžném panelovém domě. Zde, v přirozeném prostředí, bychom rádi naučili žáky základním dovednostem a pomohli jim s přípravou na samostatný život ( někteří zde zůstávají až do 18 let).
Problém je samozřejmě ve financování. Zřizovatel Jihočeský kraj nám finanční částku dát nemůže.
Proto se na Vás obracíme s prosbou o finanční přispění na nájem tohoto bytu, který by měl ročně činit přibližně 50 000,-Kč.
 
Děkujeme za každou pomoc.
 
 
Mgr. Jarmila Drátovská
Ředitelka ZŠ při DPL,Opařany 160
Mobil: 724 551 467
 
 
 
   Pokud byste se rozhodli darovat nám finanční částku, uzavřeli bychom darovací smlouvu. V ní bychom finanční prostředky vázali za účelem nájmu a provozování cvičného bytu.
Číslo účtu: 214719766/0300

Konference Asociace dětské a dorostové psychiatrie v Parlamentu ČR

 

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně usiluje o změny v zařazení do systému škol. Patří mezi školy při zdravotnických zařízeních – má stejné postavení jako škola při nemocnici. Podmínky, ve kterých naše škola pracuje, jsou však zcela odlišné. Dalšími problémy, které se snažíme řešit jsou normativní financování, počty žáků ve třídách a počty asistentů pedagoga.
Dne 6. prosince 2010 proběhla v Parlamentu ČR konference Asociace dětské a dorostové psychiatrie o.s. a Koalice pro zdraví , o.p.s., pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví, MUDr. J. Krákory, na téma: „Děti s duševním hendikepem v školském, sociálním a právním systému ČR.
Se svým příspěvkem zde vystoupila ředitelka ZŠ při DPL,Opařany 160 Mgr. Jarmila Drátovská. Přiblížila a nastínila v něm podmínky ve škole při psychiatrické léčebně, kde je práce zcela odlišná od nemocničních škol. Ve svém vystoupení představila školu jako nedílnou součást pedopsychiatrické péče o dětského pacienta.
 

Výstava v Městské knihovně Tábor

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ při DPL, Opařany 160 na téma environmentální výchova, kterou jste mohli vidět v měsíci listopadu v Městské knihovně Tábor, měla u návštěvníků velmi dobrý ohlas. Ocenili především nápaditost, tvořivost, zručnost dětí a časovou náročnost při realizaci prací.
Marie Kaiferová
 

Ekodivadélko v naší škole

Dne 2.11.2010 k nám do školy zavítalo Ekodivadélko o.p.s. Rosa z Českých Budějovic. Žáci I. stupně ZŠ, ZŠP a ZŠS měli možnost shlédnout loutkovou pohádku HONZÍK VE STRAŠIDELNÉM LESE. Součástí představení byl i výukový program POHÁDKOVÁ RECYKLACE, v němž měli žáci pomocí úkolů a hádanek určovat jaké druhy odpadu jsou nebezpečné a jedovaté, a proč do lesa nepatří. Děti určovaly podle obrázků, kam který odpad patří, druhy kontejnerů, kde jsou kontejnery v nejbližším okolí rozmístněny a kde se v naší obci nachází sběrný dvůr. 
Děti byly moc šikovné a tak na závěr dostaly za odměnu samolepky se zvířátky. Nejen že se nám pohádka moc líbila, ale ještě nás poučila. Budeme se těšit na další setkání.   Šárka Hejhalová
 

Den otevřených dveří v naší škole

Dne 12.10.2010 u příležitosti Dne duševního zdraví (10.10.) se na naší škole jako už tradičně konal den otevřených dveří.
 V dopoledních hodinách probíhala prohlídka školy, které se zúčastnila veřejnost, žáci ZŠ Opařany, bývalí zaměstnanci školy i pedagogové z podobných typů škol a pracovníci ze SPC ve Strakonicích. Školu také navštívila paní Mgr. Marie Hanusová, která zde reprezentovala zřizovatele – Jihočeský kraj.
 U vchodu do školy stáli žáci naší školy, kteří návštěvníky vítali, dávali jim k podpisu knihu návštěv a upozorňovali je na aktivity, které ve škole probíhají. Kromě toho ale probíhala běžná výuka. Návštěvníci tak mohli nahlédnout do jednotlivých tříd a udělat si představu o tom, jak děti v hodinách pracují.
 V suterénu se konaly podzimní dílničky. Zde si mohli návštěvníci vyrobit vkusné podzimní dekorace. Vedoucími zde nebyli pedagogové, ale děti ze ZŠS, které pomáhaly s výrobou, a které se snažily návštěvníky povzbuzovat při samotné činnosti.
 Hosté nahlédli do všech tříd, do muzikoateliéru a pozdravili se i s želvami, které v naší škole bydlí. Návštěvníci také měli možnost seznámit se s materiály k výuce EVVO, která je součástí jednotlivých předmětů. Pro mnohé návštěvníky bylo zajímavé nahlédnutí do autistické a rehabilitační třídy.
  V odpoledních hodinách probíhaly prezentace, při kterých paní ředitelka Mgr. J. Drátovská účastníky setkání seznámila s činností školy. Mgr. J. Kováčová informovala přítomné o činnosti autistické třídy, Mgr. D. Jarolímová nastínila práci ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem, Mgr. Š. Hejhalová seznámila přítomné s EVVO na škole. Na úplný závěr vystoupila. Mgr. M. Mandovcová, která představila nový předmět OSR a nastínila jeho realizaci v muzikoateliéru.
 Po celou dobu školu navštěvovali žáci ze ZŠ v Opařanech, kteří se ve skupinách účastnili prohlídky školy a práce v muzikoateliéru. Odpolední besedy u kulatého stolu se účastnila paní PhDr.Marta Teplá z ministerstva školství, pracovníci DPL včetně paní ředitelky MUDr. Ivy Hodkové a zaměstnanci školy.
  Co říci na závěr? Diskuse byla podnětná a plodná, návštěvníci si udělali představu o chodu školy a práci pedagogů v různých typech škol, mnozí získali nové informace a pro některé z návštěv snad vyplynula témata k zamyšlení.
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh celého dnu a zvláště pak paní ředitelce, která je duší a iniciátorkou dnů otevřených dveří.
 
 
  H. Němcová

Výstava výtvarných prací žáků v Milevsku

V době letních prázdnin se uskutečnila v Městské knihovně v Milevsku výstava výtvarných prací žáků s environmentální tématikou. Výstava se setkala s kladnými ohlasy veřejnosti, což je ocenění schopností našich žáků i práce pedagogů.

Borec školy 2010/2011

Pozor, pozor, pozor
Borec školy se ozývá, v měsíci září odstartujeme již 4. ročník celoškolské celoroční sportovní soutěže.
Vyzýváme všechny silné, šikovné a všestranně nadané sportovce s touhou něco v životě dokázat. Přeborník zůstane zaspán na tabuli rekordů naší školy do té doby, než se najde nový přemožitel.
Co je třeba k tomu, aby ses zúčastnil klání: důležité jsou základní fyzické předpoklady, ale hlavně chuť něco dokázat a být v něčem dobrý.Vždy závodím fair play, chci sice vyhrát, ale je to čestné soutěžení.
A zde jsou zářijové disciplíny:
1. Běh na 50m
2. Skok do dálky z místa
  Soutěžit se bude do posledního zářijového dne a první borci letošního školního roku budou známi začátkem října. Přeji hodně sportovních úspěchů.
  Zaznamenala Mgr. Hana Váchová
 
  
 

Prezentace

Vyhlášení ředitelského volna - šk.rok 2009/2010

klikněte zde

Vyhlášení ředitelského volna - šk.rok 2008/2009

klikněte zde