Volba povolání

Beseda k volbě povolání se konala dne 11. prosince 2019. Naše pozvání jako každoročně přijala Mgr. Petra Psotová z poradenského střediska pro volbu povolání.

Zúčastnili se jí především žáci 9. třídy, kteří v současné době stojí před důležitým rozhodnutím a zvažují kam na střední školu. V rámci kariérového poradenství s žáky individuálně probíráme možnosti, kam by dále mohly směřovat jejich kroky vzhledem k jejich dovednostem, schopnostem a zájmům.

Přejeme všem žákům hodně štěstí při volbě povolání s nadějí, že budoucí profese, kterou si zvolí, je bude celý život naplňovat a bavit.

Děkujeme paní Mgr. Psotové za laskavý přístup a cenné rady.

Na www.infoabsolvent.cz najdete úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

Rovněž na stránkách najdete:

- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další

- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání