II. ročník SKOTSKÝCH HER

19. června jsme na hřišti u naší školy uspořádali v pořadí již II. ročník Skotských her. A stejně jako v loňském roce jsme na hry pozvali i děti ze ZŠ Opařany 165. Nakonec proč ne, nejednalo se o klasické soupeření, ale spíše o přátelské setkání, jehož cílem bylo užít si krásné dopoledne. A tak jsme si šli užívat…

Ještě před klasickými skotskými disciplínami proběhl ve dvou kolech T- Mobile Olympijský běh, který je každoročně pořádán v rámci Olympijského dne. Letos jsme běželi trať dlouhou 500 metrů, tedy poloviční od let předchozích. Všichni, kteří se postavili na start, proběhli cílem a tam kromě malých cen pro vítěze na ně čekaly i účastnické medaile a pamětní listy. A také občerstvení. V parném dni byl meloun dobrou volbou.

Po půlhodince určené k regeneraci sil se vytvořila šestičlenná družstva složená půl na půl z dětí obou škol. První disciplínou byl hod kládou (caber toss). Oproti loňsku jsme měli připravené klády dvě, obě z pěkného a vyschlého dřeva. Nejlepší výkon byl 9 metrů a 80 cm. I druhá disciplína byla vrhačská.

Vrh kamenem (stone put), který jsme nahradili medicinbalem a ten byl vržen do vzdálenosti 10metrů a 45 centimetrů. Potom následovala přestávka, kterou jsme vyplnili „vodními hrátkami“. Opravdu parné počasí bylo jak dělané pro „malou vodní bitvu“ stříkacími pistolemi.

Ještě trochu mokří aktéři bitvy nastupovali k další disciplíně. A tou byl oblíbený běh s kufrem (run with suitcaase). Hned se mi vybavil Jára Cimrman, jak běží na nádraží….

A pak už zbývala poslední disciplína, která je pro mne nejvíce zábavná, a sice přetahování lanem (tug of war). Proti sobě nastupovala různě početná družstva a štěstí se přelévalo z jedné strany na druhou…přesně tak, jak to má i v životě být.Putovní pohár zůstal u nás a vidět ho můžete v ředitelně naší školy.

Závěrem bych rád poděkoval mojí malé kamarádce M. P. ze ZŠS, která se s noblesou zhostila role Lochnesské příšery a prováděla nás celým dopolednem. Poděkování patří také dětem a paním učitelkám z MŠ v Opařanech, které nás s velkou skotskou vlajkou přišly podpořit na naše hry.