Beseda se strážníkem Městské policie Tábor

     V pondělí dne 25. února 2019 jsme v naší škole přivítali člena preventivního týmu pana Johančíka z Městské policie Tábor. 

     Beseda byla primárně zaměřená na chování chodců a cyklistů. Žáci si zopakovali základní pravidla, jak se mají v provozu na pozemních komunikacích chovat, jak bezpečně přecházet vozovku a pohybovat se mezi ostatními účastníky silničního provozu. Přednášející se poté věnoval problematice nejčastějších přestupků u žáků mladších 15 let. Upozornil je, jaký postih by jim hrozil za protiprávní jednání.

      Žáci si z této besedy odnesli mnoho důležitých rad a informací, které přispěly k ucelenějšímu poznání dopravních předpisů.

      Tímto bychom chtěli poděkovat panu Johančíkovi za podrobný výklad pravidel silničního provozu a za rok se budeme těšit opět na viděnou.