Projekt sebedůvěry, Dove

Projekt sebedůvěry pomáhá mladým lidem ve věku 11 - 15 let, aby si věřili a byli spokojeni sami se sebou. Nízká sebedůvěra ovlivňuje u mladých lidí rozvoj osobního i profesního života. Řada dívek i chlapců se obává negativních reakcí na svoji postavu a vzhled. Nejsou spokojeni s tím, jak vypadají.

Dne 23. listopadu 2018 jsme měli tu čest přivítat paní Pavlu Novákovou a Lenku Žalmanovou. Na úvod nám sdělily několik informací o projektu, který nese název: „Projekt sebedůvěry, Dove“. Žákům beseda pomohla uvědomit si, v čem jsou výjimeční, a jak mohou získat zdravé sebevědomí.

Nejdůležitější myšlenka celé přednášky by se dala shrnout: „Nezaměřuj se na to, co si o tobě myslí ostatní, důvěřuj sám sobě a nestyď se za to, kým jsi“.