T-Mobile Olympijský běh

21. června tohoto roku uspořádala naše škola již II. ročník Olympijského běhu. Do tohoto běhu startují v jeden okamžik,   (10 : 15 hod.) děti ze dvou set škol z celé ČR. Akce je pořádána Českým Olympijským výborem a společností  T- Mobile v rámci Olympijského dne.

Jestli-že v loňském roce běželi úplně všichni žáci naší ZŠ, letos byla účast o něco slabší. Důvod? Že by nějaká „lenorka“? Nic bych za to nedal… Ale třeba se mýlím.

My jsme první vyučovací hodinu věnovali prezentaci o historii i současnosti Olympijských her a olympijských sportů. Trochu zarážející bylo, že jen minimum žáků například ví, kdo to byl Emil Zátopek, a v jakém sportu, a v jakých disciplínách závodil.

Jakmile se přiblížila desátá hodina, vzala si Mgr. Kristýna Marková na povel všechny běžce a vyvedla je ze školy na hřiště, kde s nimi udělala důkladnou rozcvičku a po té následovala prohlídka trati. Ta měřila 1 kilometr, a vedla po cestičkách v parku, aby zavedla běžce zpátky na hřiště, kde byl cíl.

Srovnáni za startovní čárou čekali běžci netrpělivě na start, povzbuzováni z reproduktorů písní „Když nemůžeš – tak přidej“, což bylo heslo Emila Zátopka. Předstartovní napětí vrcholilo….

Ve stanovený čas a po zdvihnutí startovní pásky paní ředitelkou školy Mgr. Jarmilou Drátovskou a její zástupkyní Mgr. Hanou Němcovou vyběhl celý peleton běžců na trať. Protože panovalo docela obstojné vedro, byla na trati zřízena občerstvovací stanici U holubů (to z toho důvodu, že se poblíž nachází holubník), kde se běžci měli možnost občerstvit pramenitou vodou, čehož v hojné míře také využili. Boje na trati probíhaly v duchu pravidel fair play, a většina běžců běžela opravdu naplno. První se v cíli objevil Jan H. a dokonce v novém rekordu 3:50 minut! Takže přepisujeme historickou tabulku…

 Uznání zaslouží všichni, kteří proběhli cílem, kde každého běžce čekala pamětní medaile, diplom a energetická tyčinka. Vítězové obdrželi ceny věnované společností T-Mobile, Kohinoor a Corny.

Po vydýchání se po „maratonském běhu“ jsme věnovali čas vyplňování diplomů, malování medailí a část žáků a žákyň měla možnost vyzkoušet si hodinu cvičení Pilates pod vedením paní učitelky (a cvičitelky Pilates) Mgr. Jany Brandštýlové. Co jsem slyšel, tak si všichni chválili.

Výsledky Olympijský běh

                CHLAPCI

                 DÍVKY

1.

Jan H.

1.

Jana M.

2.

Jiří K.

2.

Simona B.

3.

Jiří K.

3.

Kateřina V.