Den otevřených dveří ve škole při DPN

Ve dnech 20. a 21. 9.2013 proběhly XVII. Opařanské dny na téma Kontinuita psychiatrické péče od dětství do dospělosti.

V naší škole proběhl Den otevřených dveří, během kterého se mohli účastníci konference ale i veřejnost  seznámit s chodem školy a zároveň se zúčastnit slavnostního otevření zahrady. Zahrada prodělala rekonstrukci  – důkladnou, neboť ještě na jaře zde bylo oraniště, které zůstalo po firmě zateplující  školu. Když si na to vzpomenu, je mi do pláče. Byl to obraz zkázy a zmaru. O to víc je mi teplo u srdce, když vidím současný stav zahrady. V rámci projektu Moudrost hledáme v přírodě, vznikla zastřešená  venkovní učebna, arboretum, hmyzí hotel, smyslový chodníček apod.  Zahrada je krásná a funkční. Všem, kdo se na tom podíleli, patří velký dík.

Návštěvníci školy, kteří nestihli otevírání zahrady, se mohli  projí t celou školou i školičkou. Podívali se do učeben, speciální učebny pro žáky s PAS, navštívili „dílničky“, kde si pod vedením žáků ZŠS mohli vyrobit vkusnou podzimní dekoraci a podívali se do muzikoateliéru.

I odpoledne byla škola otevřena pro všechny zájemce . V odpoledních  hodinách probíhal zážitkový workshop v muzikoateliéru, který vedla Mgr. Mandovcová. Pro velký zájem musel být program  několikrát opakován. Školu navštívilo asi 70 hostů.

V sobotu 21.9.  probíhal IV. blok přednášek. S příspěvkem Speciální programy ZŠ při DPN v Opařanech vystoupila i ředitelka školy Mgr. Drátovská, která představila školu i všechny projekty, metody a inovativní formy práce. Byla to třešnička na dortu. Škola byla představena, byla dobře prezentována, setkala se obdivem a úctou k práci pedagogů. Myslím si, že můžeme být spokojeni, ale nesmíme usnout na vavřínech.