Uzavření školy - oznámení zákonným zástupcům

- více zde

Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy. Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat kmenovým žákům studijní materiály a domácí úkoly prostřednictvím dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.